Actieplan voor het MKB

Het was 29 juni 2018 een mooie dag voor ondernemend Nederland nu de ministerraad op het voorstel van Mona Keijzer heeft ingestemd met het MKB-actieplan. De afgelopen maanden maakte mw.Keijzer een MKB-Tour door Nederland en sprak met ondernemers, branchevertegenwoordigers en bestuurders. Het ging al snel over de drie grootste uitdagingen voor het mkb: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor € 200 miljoen beschikbaar. Daarmee zegt het kabinet: het mkb is het fundament van de Nederlandse economie, daar zijn we trots op en we moeten er alles aan doen om mee te blijven doen in de race.

De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. Zij lopen tegen uiteenlopende dingen aan: hoe kom ik aan goed personeel? Hoe kom ik aan financiering? Hoe profiteer ik van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Zo maken we samen het hele mkb sterker, efficiënter en productiever. Dat is precies het doel van dit actieplan waarvoor deze kabinetsperiode € 200 miljoen beschikbaar is.

Zie hier de samenvatting van het MKB-Actieplan.