Agenda/Nieuws

4 juli 2018 Algemene Ledenvergadering – Afscheid 12 mei, 2018

Algemene Ledenvergadering waarin Alfred de Jong – na 25 jaar – afscheid neemt van het IBEV bestuur. Meer informatie volgt.

IBEV OndernemersCafé op Locatie 12 mei, 2018

THEMA: DUURZAAMHEID EN CIRCULAIR ONDERNEMEN

Datum :14 juni 2018
Locatie: Gemeentewerf Edam-Volendam – Julianaweg 137, 1131 DH Volendam
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur

PROGRAMMA
15.00 uur : ontvangst met koffie/thee
15.30 uur : opening door de heer Hans Schütt – wethouder gemeente Edam-Volendam
• Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam 2018-2022 Verantwoord Vooruit
• toelichting Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) door de heer Tom van de Schoot – Provincie Noord-Holland
16.00 uur : bezoek aan de gemeentelijke Milieustraat in Volendam
16.30 uur : Mark van der Heijden – Triboo – over circulaire economie

In Nederland gooien we 60 miljoen ton afval per jaar weg. Daarmee verspillen we jaarlijks voor 73 miljoen euro aan grondstoffen. Waar anderen afval zien, ziet TRIBOO kansen. TRIBOO is een circulaire supply chain. Dat wil zeggen: dat zij ‘waardeloos’ afval gebruiken en dit middels ‘upcycling’ in nieuwe producten -meer waardevolle- producten veranderen. Kijk voor meer informatie op www.triboo.nl

17.00 uur : afsluiting met een hapje en drankje

Toegang is gratis. IBEV verwacht grote belangstelling voor dit evenement. Meldt u daarom vroegtijdig aan via secretariaat@ibev.nl

1 maart a.s. organiseert Huis aan het Water een sponsoractie 27 februari, 2018

Donderdagochtend 1 maart om 11:00 uur zal Jack Tuijp, oud-voetballer en ‘vice-topscorer’ van FC Volendam (na Dick Tol, de legendarische Knoest) symbolisch de aftrap voor de Sponsor  Marathon van het Huis aan het Water verrichten. Het Huis bestaat vijf jaar, en gaat dit vieren met een grote Sponsor  Marathon, gericht op Volendam en omgeving. De Sponsor  Marathon is een belmarathon: tien bekende Volendammers met een groot netwerk bellen als fundraisers hun relaties om de benodigde middelen te vergaren om het goede werk van het Huis voort te kunnen zetten. Deze ‘marathon’ vindt plaats op vrijdagmiddag 13 april, maar vanaf de aftrap op 1 maart beginnen de deelnemers met het benaderen van beoogde sponsors/donateurs, om op 13 april zo effectief mogelijk te kunnen ‘oogsten’. Het evenement wordt gepresenteerd door Kees Tol ‘Parre’ (‘de andere Kees Tol’) en wordt live gestreamd op sociale media.

Bij het Huis aan het Water in Katwoude kan iedereen terecht die te maken heeft met kanker: patiënten, partners, familie, vrienden. Wekelijks vinden zo’n 135 bezoekers hun weg naar het Huis. Zij benutten daar de diverse mogelijkheden die het Huis biedt om te leren leven vanuit een ander perspectief, waarbij niet de ziekte, maar de kwaliteit van leven centraal staat. Dit centrum voor kwaliteit van leven met kanker wordt nauwelijks ondersteund door de overheid en is dus volledig afhankelijk van sponsoring en donaties van bedrijven, organisaties, fondsen en particu­lieren. Om te zorgen dat Het Huis kan blijven voortbestaan organiseren wij op 13 april een Sponsor  Marathon, speciaal gericht op Volendam. In een later stadium worden ook voor de rest van het werkgebied van Het Huis nog fondsenwerfacties ondernomen.

De fundraiser die met deze actie het grootste bedrag binnenhaalt krijgt een middag lang een bemande botter van de Vereniging Behoud Volendammer Botter tot zijn beschikking, voor een vaartocht op de Gouwzee met zijn eigen gezelschap.

 

Save the Date 20-24 juni voor het innovatiefestival WeMakeThe.City 30 januari, 2018

WeMakeThe.City is het festival op 20 t/m 24 juni dat de stad beter maakt. Vijf dagen lang pakken we, met publiek én experts, urgente uitdagingen voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op.

De State of the Region op 20 juni 2018 vormt de aftrap van dit innovatie festival. Top 500 influencers gaan in gesprek over hun visie op de economische toekomst van de regio. Hoe kan jij bijdragen?

Lees meer over dit festival! <<< Klik hier

IBEV ledenbijeenkomst 15 januari jl. 18 januari, 2018

‘Vaststelling ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg’

Namens de gemeente gaf Menno Verniers een uiteenzetting over het ontwerp bestemmingsplan.15 vertegenwoordigers van ondernemingen uit de directe omgeving en enkele makelaars gaven gehoor aan de uitnodiging tot deze raadpleging. Vooral de makelaars wilden graag een ruimere invulling zien van de huisvestingmogelijkheden van bedrijvigheid op het bedrijventerrein Julianaweg. Zelfs een praktijk voor schoonheidsspecialisten en een dermatoloog werden genoemd. De overige aanwezigen hadden daar andere ideeën over. Dit type van bedrijvigheid dient zich met name te vestigen in de woonwijken.Na toelichting en discussie kon men instemmen met het ontwerp bestemmingsplan en de voorgestelde wijzigingsbevoegdheden door het college van B&W. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat het college strikt de hand zal houden aan de voorwaarden aangaande deze bevoegdheden. Ook is een nadrukkelijk oproep gedaan om de parkeermogelijkheden op en rond het bedrijventerrein uit te breiden daar waar dat mogelijk is. Al met al konden we spreken over een constructieve bijeenkomst.

Ondernemingen van het jaar! 17 januari, 2018

Alle bij VOWA aangesloten ondernemersverenigingen hebben hun eigen ‘Onderneming van het jaar’ gekozen.

• IBEV koos voor Kwakman Afbouw B.V.
• PRO voor Fort Resort Beemster
• OV Waterland voor Van Geemen Grond Wegen Water
• Zeevang Ondernemers voor Café Snackbar Seevanck te Oosthuizen en
• Beemster Ondernemer koos voor Nijdra Group.

Met het behalen van de titel ‘onderneming van het jaar’ kwalificeren deze bedrijven zich automatisch voor de verkiezing van de ‘Onderneming van het jaar in de gehele regio Waterland’.
In voorgaande jaren is deze titel behaald door De Graaf Recycling Purmerend, J.P. Nuijens Metaaltechniek te Oosthuizen, Huiberts Aannemers te Katwoude, Van ’t Hek Groep Zuidoostbeemster/Purmerend en vorig jaar ging de titel naar Bakker Seed Productions te Beemster.
Op maandag 12 februari 2018 wordt in theater De Purmaryn te Purmerend bekendgemaakt welke van de vijf genomineerde ondernemingen er met de titel vandoor gaat.
De prijs zal worden uitgereikt door de Staatssecretaris van Economische Zaken, mw. mr. M. Keijzer.

Meer informatie?
Bel of mail naar de VOWA-voorzitter.
Mail: phdebets@planet.nl T: 06 55 72 12 30

IBEV heeft uw mening nodig! 8 januari, 2018

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg

Op 18 januari 2018 wordt het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Het bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van karakter en er worden geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. In het plan is rekening gehouden met de vastgestelde Toekomstvisie op Bedrijventerreinen. In deze visie wordt nog uitgegaan van een uitbreiding van het bedrijventerrein Edam-West waar de Raad van State echter een streep doorheen heeft gezet. Bij nadere bestudering van het ontwerpbestemmingsplan komen bij ons de volgende vragen naar voren:

1. Voor diverse percelen aan de westkant van het plangebied geldt dat er geen zware bedrijvigheid meer is toegestaan, met uitzondering voor enkele bestaande bedrijven die nu al in het gebied aanwezig zijn (en daarom als uitzondering op de betreffende percelen zijn toegestaan). De rechten van deze bestaande bedrijven blijven gehandhaafd maar zodra het bedrijf het perceel verlaat kan de gemeente door toepassing van wijzigingsbevoegdheid 1 het als uitzondering toegestane gebruik voor zware bedrijvigheid schrappen. Wat betekent dit voor het desbetreffende bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot de waardeontwikkeling? Kiezen we er voor om de zware bedrijvigheid te verplaatsen naar Baanstee Noord?

2. Via wijzigingsbevoegdheid 2 kan het college onder bepaalde voorwaarden de verdere toename van etalagefuncties voor volumineuze detailhandel langs de Julianaweg en Mgr. C. Veermanlaan mogelijk maken. Dat betekent een onttrekking van m2 bedrijfsruimte voor andere bedrijvigheid. Moet in het kader van het niet kunnen uitbreiden van bedrijventerrein Edam-West dit worden herzien?

3. Via wijzigingsbevoegdheid 3 kan het college bedrijfspanden onder bepaalde voorwaarden transformeren naar dienstverlenende functies in de vorm van fitnessruimtes en/of maatschappelijke functies in de vorm van gezondheidscentra. Bent u van mening dat het mogelijk moet zijn dat een nieuw gezondheidscentrum of sportschool zich kan vestigen op het bedrijventerrein aan de Mgr. Veermanlaan?

Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan.
We hebben de heer Menno Verniers, beleidsmedewerker Omgevingsbeleid van de gemeente Edam-Volendam bereid gevonden om ons bij te praten over het vast te stellen bestemmingsplan onze vragen te beantwoorden. Wij nodigen u van harte uit om u te raadplegen wat u van het ontwerpbestemmingplan bedrijventerrein Julianaweg vindt en uw eventuele vragen voor te leggen.

Datum : maandag 15 januari 2018
Locatie : Runderkamp Lounge Krasstadion FC Volendam
Aanvangstijd : 19.30 uur – eindtijd 21.00 uur
Aanmelden : via secretariaat@ibev.nl

Na afloop is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en een hapje.

Met een vriendelijke groet,

namens het IBEV bestuur

Alfred de Jong

Top Dental en Kwakman Afbouw winnen IBEV-Ondernemersprijzen 2017 15 december, 2017

Traditiegetrouw reikt de IBEV jaarlijks de Ondernemersprijzen uit. Tijdens een feestelijke en speciale bijeenkomst op woensdag 13 december in art hotel Spaander, werden de winnaars van 2017 bekend gemaakt. Uiteindelijk won Kwakman Afbouw de Ondernemersprijs en ging tandartspraktijk Top Dental er met de indeKijker Prijs vandoor.

Gewijzigde opzet

Dit jaar was de verkiezing anders georganiseerd dan andere jaren. Tot nu toe bepaalde de IBEV commissie altijd wie de prijs kreeg. Voor deze editie kon de volle zaal stemmen en zodoende voor 50% meebepalen wie de winnaars zouden worden. Het is niet duidelijk of dit nog van invloed is geweest op de uitslag, maar Glasaal Volendam werd runner-up bij de Ondernemersprijs. Soci-Com uit Edam werd tweede bij de verkiezing van de indeKijkerprijs.

Doorslaggevend
Top Dental had met een score van maar liefst 9.7op Independer een zeer sterke troefkaart in handen. Bovendien valt Stephanie Haagedoorn op door haar professionaliteit, vakkennis en onderscheidende manier van ondernemen. Kwakman Afbouw is een collectief van complementaire bedrijven, met ieder een eigen specialisme in afbouw; schilderwerk, tegelwerk, interieurbouw, tribunebouw en de montage en afwerking van wanden, vloeren en plafonds. Kwakman is al jaren een toonaangevend bedrijf en fraai uithangbord van Volendam. IBEV feliciteert Kwakman Afbouw en Top Dental met de gewonnen prijzen!

Vooraankondiging Feestelijke uitreiking IBEV Jaarrijzen 6 december, 2017

Genomineerden IBEV jaarprijzen 2017 zijn bekend!
Op woensdag 13 december a.s. wordt het ondernemersjaar 2017
feestelijk afgesloten voor de leden van de IBEV.

Traditiegetrouw wordt op die avond de winnaar bekend van de
Ondernemingsprijs 2017 en de winnaar van de indeKijkerprijs 2017.

De feestelijke uitreiking vindt plaats in art hotel Spaander in Volendam.

Genomineerd voor de indeKijkerprijs 2017 zijn:

Tandartspraktijk Top Dental
Het Top 2 – 1132 BD Volendam
&
Soci-Com Edam bv
Nijverheidstraat 13 – 1135 GE Edam

Genomineerd voor de Ondernemingsprijs 2017 zijn:

Kwakman Afbouw Groep
Hyacintenstraat 38 – 1131 HW Volendam
&
Volendam Glasaal B.V.
Morseweg 7 – 1131 PE Volendam
________________________________________________________________________________
IBEV
Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam
Postbus 138 – 1135 ZK Edam.
secretariaat@ibev.nlwww.ibev.nl

Zeer geslaagde P&O themabijeenkomst nieuwe Privacy verordening 16 november 2017 17 november, 2017

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Privacy verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze verordening komt in de plaats van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Als de basisprincipes voor het verwerken van persoonsgegevens worden geschonden riskeert u een boete van (maximaal) € 20.000.

Zie de presentaties van de themabijeenkomst op 16 november jl.

Presentatie – Privacy bij Ziekteverzuim

Presentatie – Privacy op de werkvloer

Presentatie – Arbeidsprivacyrecht