Category Archives: Nieuws

Ben jij de nieuwe Voorzitter VOWA (Verenigd Ondernemend Waterland)?

Over VOWA

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.

VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten cq deelnemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, het ISW, gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO-NCW e.a., alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers/ondernemingen.

De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio:
• Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer
• Ondernemend Waterland
• Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV)
• Zeevang Ondernemers
• Purmerendse Regio Ondernemers (PRO)

Werkzaamheden

VOWA houdt vier bestuursvergaderingen per jaar (2 voor en 2 na de zomervakantie) met een vijfdevergadering (halverwege het jaar) als optie. Direct gevolg van deze keuze is dat de (onafhankelijk) voorzitter veelal solo en naar eigen inzicht opereert.

Omdat VOWA op boven-lokaal of regionaal niveau opereert is het van belang om focus aan te brengen. Het is immers niet of nauwelijks mogelijk om op ‘alle borden tegelijk te schaken’.
VOWA besloot enkele jaren terug om de aandacht vooral te leggen bij (1) onderwijs en arbeidsmarkt, (2) toerisme en (3) bereikbaarheid regio.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn feitelijk een never ending story. Toerisme staat inmiddels – mede door het BTLH – zo goed op de kaart dat het geen hoofdpunt van aandacht voor VOWA meer is. Recent is besloten om ons als VOWA te focussen op het onderwerp “energietransitie en circulaire economie”.

Bereikbaarheid regio spitst zich de laatste jaren vooral toe op de onderdoorgang nabij Broek in Waterland. In het verleden was VOWA betrokken bij overleggen over de herinrichting N235 (Jaagweg Schouw-Purmerend) en de aanpassing N244. De N247 (onderdoorgang) vraagt nog altijd om aandacht. VOWA is van begin af aan nauw betrokken geweest van het door de Dorpsraad BiW
geïnitieerde proces van co-creatie. Twee keer is gebruik gemaakt van het recht om in te spreken bij Provinciale Staten. In bilaterale contacten met gedeputeerde Post is bij herhaling over de noodzaak van de onderdoorgang gesproken.

Onderwijs en Arbeidsmarkt is veelomvattend. In concreto organiseert VOWA nu zo’n vijf jaar de maandelijkse bezoeken (beter: 6 x per jaar) van techniekdocenten aan het technische bedrijfsleven in de regio.

De voorzitter participeerde tot voor kort nadrukkelijk in MIG (Manuele Intelligentie Groep). De jegens het onderwijs coöperatieve houding leidt ertoe dat de voorzitter door diverse
onderwijsinstellingen benaderd wordt voor ‘van alles en nog wat’.

Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet is er het zgn. Werkbedrijf Z/W, een divers samengesteld (wethouders, VNO-NCW, vakbonden, UWV, enkele ondernemers en de koepels ZON
en VOWA) dat onder meer toeziet op de uitvoering van de Participatiewet. Het Werkbedrijf komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. (1 dagdeel).

Veel van de inzet van de voorzitter hangt af van hetgeen ‘de relevante omgeving’ vraagt.

De voorzitter wordt vaak uitgenodigd voor lokale activiteiten (ledenvergaderingen, borrels, prijsuitreikingen, recepties).

Een belangrijk event is het VOWA feest, alwaar jaarlijks de VOWA ondernemer van het jaar wordt gekozen. De door de ondernemersverenigingen in de regio uitgeroepen Ondernemer van het jaar
doen aan deze verkiezing mee.

Het blad Regiozaken stelt het op prijs dat er telkens iets over VOWA in het blad staat. In het begin geschiedde da tin de vorm van interviews, maar omwille van de tijd én om regie te hebben over de inhoud is voorgesteld en besloten dat de voorzitter in elke editie een artikel (zo u wilt) column plaatst.

Tot 2019 maakte VOWA deel uit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Zes keer per jaar een Forumoverleg, twee keer per jaar een overleg met Gedeputeerde Staten en nog allerlei losse verplichtingen (zoals bestuurslid VNO-NCW Noord-West) leidden ertoe dat het tijdsbeslag t.b.v. het Forum relatief groot was.

Functieprofiel

Vier typeringen die in willekeurige volgorde op de VOWA voorzitter toepasbaar zijn.
• Onafhankelijke teamplayer
• Initiator
• Organisator
• Kameleon

Enige kennis van het politieke landschap van Noord-Holland is een pré.

Voor het vervullen van de functie wordt een beperkte vergoeding verstrekt. Het tijdsbeslag varieert, gemiddeld zo’n zes uur per week (weken van 2 uur, maar ook van 20 uur).

Informatie:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat van VOWA, Femke Sierkstra, bereikbaar via secretariaat@pro-site.nl

Interesse? Laat het ons dan weten!

Uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus

Beste ondernemers en leden van de IBEV,

De uitzonderlijke omstandigheden waarin we door het coronavirus verkeren vraagt om uitzonderlijke maatregelen, die maandag jl. nog verder door het kabinet zijn aangescherpt. Vele ondernemers zijn door deze maatregelen in zwaar weer terecht gekomen. Bij een aantal van onze leden is de omzet drastisch afgenomen of geheel weggevallen, waarbij het niet de vraag is of, maar wanneer en met welke impact de gevolgen hiervan zichtbaar worden.

Uiteraard zijn wij als belangenbehartiger achter de schermen ook druk bezig met deze situatie en zijn we in overleg met verschillende instanties zoals gemeente, VOWA, VNO-NCW en besturen van de ondernemersverenigingen in de regio. Net zoals voor jou is de situatie echter voor ons als bestuur van de IBEV ook ongekend. Wellicht zien we misschien zaken over het hoofd en als dit het geval is attendeer ons daar vooral op zodat wij beter in staat zijn om eenieder van jullie te helpen (lid of geen lid) en van de juiste informatie te voorzien als deze voor handen en relevant is.

In ieder geval zijn door het kabinet maatregelen toegezegd om alle ondernemers te ondersteunen om zo de brug te kunnen slaan naar betere tijden en de ondernemingen overeind te houden. Lees hier alle nieuwe maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen). Daarnaast wil ik je graag wijzen op de KvK-Corona-advieslijn (tel. 0800-2117).

Ook in onze gemeente ondervinden vele ondernemers problemen en vragen om directe hulp. Om deze vragen te coördineren en ondernemers te voorzien van actuele informatie hebben de gemeenten in de regio Waterland en de Stichting Startersloket de handen ineengeslagen en gezamenlijk een Coronaplatform ingericht waar je als ondernemer terecht kunt, zie de site van de gemeente. De PRO heeft een Linkedingroep (https://www.linkedin.com/groups/2716840) samengesteld waarin je je hulpvraag kunt stellen. Gezamenlijk proberen we dan een antwoord te vinden.

Als je dit allemaal te lastig vind, schroom dan niet om contact met ons op te nemen door rechtstreeks je vraag te stellen via secretariaat@ibev.nl met vermelding van je telefoonnummer of mobiele nummer zodat we in ons netwerk kunnen kijken hoe en of we je kunnen helpen.

Het is geen gemakkelijke periode waarin we nu beland zijn. Deze crisis is immers uniek en het verloop laat zich moeilijk voorspellen. Maar laten we hopen dat op enig moment er weer betere tijden voor ons aanbreken. Alle reden om de schouders er onder te zetten en vooral elkaar niet uit het oog te verliezen. Tot die tijd wens ik jou en je familie een goede gezondheid en veel sterkte toe met het hoofd bieden aan deze crisis.

Namens het IBEV- bestuur

Onderneming van het jaar & indeKijkerprijs

Het bestuur van Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam kondigt de jaarlijkse feestelijke uitreiking van de ondernemingsprijzen weer aan.

De IBEV voorzitter zal op 18 december in art hotel Spaander kort terugblikken op het afgelopen jaar en de aandachtspunten voor het komende jaar toelichten.

Vervolgens zal André Boon, voorzitter van de beoordelingscommissie, u de genomineerde ondernemingen presenteren. Wie dat zijn, dat blijft nog even een verrassing. Binnenkort worden de vier genomineerden bekend gemaakt.

Meld u aan via: secretariaat@ibev.nl

Eindbijeenkomst Onze Economische Toekomst 2040

Save the date!

Begin 2019 zijn het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente samen gestart aan een bijzonder traject: onze Economische Toekomst 2040. Tijdens de drukbezochte Startbijeenkomst en ThemaCafés zijn verrassende ideeën en mooie samenwerkingen ontstaan. Alle input is inmiddels verzameld en verwerkt in ‘onze 10 ambities voor 2040’ met daarbij concrete projecten. Deze ’10 Ambities’ worden gepresenteerd tijdens de spectaculaire Eindbijeenkomst.
Hier moet jij als ondernemer bij zijn!

Datum: 14 november 2019
Aanvang: 18.30 uur
Locatie: Don Bosco College, Heideweg 2 – 1132 DB Volendam

De Eindbijeenkomst wordt grootschalig opgezet en aangekleed met workshops, optredens en presentaties. Reserveer 14 november in je agenda! Meer informatie én jouw persoonlijke uitnodiging volgen snel!

Stimulering technisch onderwijs waterland toegekend

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van IBEV werd het al aangekondigd: de projectaanvraag Stimulering Technisch Onderwijs Waterland voldoet aan de normen en is toegekend. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 officieel gestart wordt met de uitvoering van het vierjarige project. IBEV is -na al het harde werken- zeer verheugd met deze zeer gewenste bijdrage!

Startbijeenkomst in oktober

In het komende najaar op donderdag 3 oktober 2019, wordt u uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de projectorganisatie. U weet hierna wie de verantwoordelijken van de deelprojecten zijn en welke doelen gelden voor het eerste projectjaar. De officiële uitnodiging hiertoe kunt u in september tegemoetzien. IBEV zal u hierover informeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IBEV via secretariaat@ibev.nl

19-0088 Brief TOEKENNING PROJECT STIMULERING TECHNISCH ONDERWIJS WATERLAND

De beste stuurlui…

ZITTEN IN DE VELDADVIESRAAD!

Ben jij van mening dat het onderwijs van het Don Bosco College beter zou kunnen aansluiten op de praktijk? Heb jij goede- en vooruitstrevende ideeën over hoe we die aansluiting beter kunnen maken? Geef je dan op voor een adviserende rol binnen de veldadviesraad van ondernemers!

Wat doet de veldadviesraad?

De veldadviesraad van ondernemers adviseert het bestuur van het Don Bosco College om het aanbod van onderwijs beter te laten aansluiten bij de beroepsvraag vanuit het bedrijfsleven, vooral op het gebied van techniek en technologie. Een goed initiatief is bijvoorbeeld om docenten middels docentstages up-to-date te houden van de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

Onmisbare bijdrage

Don Bosco College zoekt professionele partners om mee te sparren en samen te werken. Denk hierbij aan de ontwikkeling en realisering van een technische HAVO in onze regio. Of aan het organiseren van bijzondere projecten om (potentiële) leerlingen nieuwsgierig te maken naar de wereld van techniek en technologie.

Bewijs je meerwaarde en geef je op via secretariaat@ibev.nl

Flyer duurzaam ondernemen

Voor bedrijven zijn er vele mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Naast de financiële voordelen die dergelijke maatregelen bieden ten aanzien van uw energierekening, bieden deze tevens de mogelijkheid om uw onderneming te onderscheiden van de concurrentie.

Lees hier verder

Geslaagde ALV en bedrijfsbezoek bij Boon Edam

Afgelopen woensdag waren de leden van de IBEV uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij de Koninklijke Boon Edam. Na een warm onthaal van (ex-IBEV bestuurslid) Niels Huber en het team van Boon Edam, kregen de aanwezigheid het indrukwekkende verhaal van deze wereldspeler in ‘entreeoplossingen’ te horen. Tevens mocht er een kijkje achter de schermen worden genomen. Met passie, bevlogenheid en liefde voor hun bedrijf, leidden enkele Boon medewerkers ons langs het gehele productieproces. Opvallend was daarbij dat in veel facetten van de productie het ouderwetse handwerk toch het meest accuraat blijkt te zijn.

Na de rondleiding werden de formaliteiten van de ALV besproken waarna werd overgegaan in de informele borrel. Belangrijk om te vermelden: IBEV is op zoek naar een nieuwe voorzitter, die in de toekomst de belangen van onze vele leden kan behartigen. Ook tijdens deze ALV werd weer duidelijk hoe veel IBEV doet voor het bedrijfsleven. Door het vertrek van Ruud Kors werd een oproep geplaatst voor versterking van de veldadviesraad Don Bosco en strategische adviesraad voor het Atlascollege/Triade. Wij danken nogmaals Royal Boon Edam voor deze leerzame middag!