Category Archives: Nieuws

Belangrijk: enquete julianaweg!

Geachte leden van de IBEV,

Bouwteam DeDam werkt op dit moment aan schetsontwerp voor de herinrichting van de Julianaweg. De Julianaweg gaat er van de Zeedijk tot en met de rotonde van de Heideweg helemaal uit. Dit wordt in verschillende tussen kwartaal 4 van 2021 en kwartaal 4 van 2025 uitgevoerd. Wij willen daarom graag nu uw input!

We streven naar een ontwerp dat door de omgeving wordt gedragen. De bedrijven en ondernemers aan de Julianaweg zijn vanzelfsprekend belangrijke stakeholders! Vul de korte enquête in en zorg ervoor dat uw opmerkingen worden meegenomen in het ontwerp. Let wel: uiteindelijk beslist de gemeente wat er wordt toegepast in het definitieve ontwerp.

De enquete treft u als download op deze pagina. Stuur de ingevulde enquête vóór 7 januari 2021 op naar secretariaat@ibev.nl

Namens Bouwteam DeDam: hartelijk dank voor jullie medewerking!

Vul de MKB-enquete in!

Beste IBEV-leden,

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moet de gemeente er voor ondernemers zijn. Maar in hoeverre slaagt uw gemeente hierin? Hoe ervaart u als ondernemer de dienstverlening? En wat kan de gemeente concreet voor ondernemers doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen? Wat gaat er al goed, wat kan er nog beter maar ook wat vindt u van het vestigingsklimaat in onze gemeente? En wilt u bijvoorbeeld uitbreiden of verhuizen?
In een paar maanden tijd is onze wereld compleet op zijn kop gezet. Ook die van ondernemend Edam-Volendam. Hele bedrijfstakken gingen noodgedwongen op slot om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Winkels zagen geen klanten meer, toeristen bleven weg, scholen en universiteiten gingen dicht, thuiswerken werd de nieuwe norm. Het was stil in de normaal zo levendige stads- en dorpscentra, zeker de eerste periode.
Ook de gemeente heeft veel voor haar kiezen gehad. In allerijl moesten er noodloketten worden geopend, noodverordeningen ingesteld, uitvoering worden gegeven aan de 1,5 meter samenleving.
Nu we in rustiger vaarwater lijken te komen en we stukje-bij-beetje terugkeren naar een nieuw soort normaal (op afstand) is het tijd om te reflecteren, maar vooral ook om weer vooruit te kijken.
Zijn ondernemers tevreden met de inspanningen? Wat kan de gemeente concreet doen of verbeteren? Aan dit onderzoek is een extra Coronamodule toegevoegd.

Met dit tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland hopen we op antwoorden op die vragen.

Mede namens de gemeente willen wij jullie dan ook van harte uitnodigen om via deze link de vragenlijst in te vullen:

www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/edam-volendam

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Namens het bestuur,

Alfred de Jong, voorzitter

(Let op: mocht deze link niet werken in uw standaard internet-browser open de link dan in Mozilla Firefox of in Google Chrome. U kunt ook naar de website www.mkbvriendelijkstegemeente.nl gaan en vanuit daar de vragenlijst invullen.)

Jaarlijkse uitreiking ondernemingsprijzen gaat niet door

De beoordelingscommissie die jaarlijks de genomineerden selecteert voor de IBEV Indekijkerprijs en de IBEV Ondernemingsprijs heeft na een zorgvuldige afweging, volgend op een gedegen inhoudelijke discussie, besloten de verkiezing en daarmee de uitreiking van de beide awards dit jaar geen doorgang te laten vinden.

In de kern komen de overwegingen erop neer dat dit jaar een dermate groot aantal bedrijven keihard geraakt wordt door de Coronacrisis, waarbij hele sectoren gedurende langere tijd de deuren moeten sluiten, dat deze bedrijven daardoor geen eerlijke kans hebben zich van hun beste kant te laten zien. Dientengevolge is er geen sprake van een gelijk speelveld, iets waarop geen van deze bedrijven zelf invloed heeft kunnen uitoefenen.

Uiteraard spreken wij de hoop uit dat de Coronacrisis zo vroeg mogelijk in 2021 tot een einde komt, zodat we volgend jaar weer als vanouds over zullen gaan tot het selecteren van genomineerden die zich zodanig onderscheiden dat ze kans maken te worden verkozen tot winnaar van de Indekijkerprijs en de Ondernemingsprijs in de gemeente Edam-Volendam.
Ondanks alles wensen we jullie hele fijne feestdagen toe!

De beoordelingscommissie

Themabijeenkomst P&O gaat niet door!

De IBEV ‘Themabijeenkomst P&O’ welke gepland stond op donderdag 22 oktober 2020 in de Runderkamp Lounge van FC Volendam, gaat niet door. Gelet op de recente onzekere Corona perikelen is besloten dit event door te schuiven naar een later moment in 2021. Een interactieve bijeenkomst zoals deze is helaas simpelweg niet te realiseren onder de huidige restricties. Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Wij zullen u via onze nieuwsbrief en andere kanalen informeren over de data van de nieuwe bijeenkomst. Tot dan!

Weekendafsluitingen N247 ten noorden van Monnickendam in oktober 2020

Sinds begin 2020 is de aannemerscombinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort (CGM) in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gestart met de bouw van
gemaal Monnickendam. Dit nieuwe gemaal wordt gebouwd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord. Om de werkzaamheden vlot en veilig uit te voeren wordt de N247
in oktober 2020 twee weekenden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Met deze brief informeren wij u over deze afsluitingen en de bereikbaarheid van de omgeving.

Werkzaamheden en afsluitingen
Om de bouw van het gemaal voor te bereiden, brengen we stalen planken en betonnen palen in de grond aan. En leggen we een tijdelijke stalen brug aan voor het verkeer. Zo heeft het verkeer op de N247 tijdens de bouw van het gemaal zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden. Vanwege het drukke verkeersaanbod kunnen deze werkzaamheden alleen in een weekend plaatsvinden. Voor de werkzaamheden zijn twee weekenden nodig. Op vrijdagavond wordt de N247 ten noorden van Monnickendam tussen kruising Nieuwendam en kruising Lagedijk/Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer afgesloten. De kruispunten zijn voor lokaal verkeer nog wel beschikbaar. Maandagochtend isde N247 in beide richtingen weer open.

Weekend: 1
N247 afsluiting weg: vrijdagavond 9 oktober 19.00 uur
N247 openstelling weg: maandagochtend 12 oktober 05.00 uur

Weekend 2:
N247 afsluiting weg: vrijdagavond 23 oktober 19.00 uur
N247 openstelling weg: maandagochtend 26 oktober 05.00 uur

Omleidingsroute autoverkeer
Verkeer komend uit Amsterdam richting Edam/Volendam/Hoorn zal worden omgeleid via de N235 Ilpendam-Purmerend), de A7 (oprit 4, Purmerend-Zuid naar afrit 6, Purmerend-Noord) en de N244
naar de N247 ter hoogte van Edam/Volendam. Komend uit de richting Katwoude/Edam/Volendam is de omleiding in omgekeerde richting. De omleidingsroute wordt met de bekende gele
verwijzingsborden aangegeven.

Omleidingsroute voetgangers en (brom)fietsers
Omdat de Nieuwendam helemaal is afgesloten en een omleiding voor voetgangers en (brom)fietsers te lang zou worden, is besloten om tijdens de weekenden van de afsluiting een veerpont te laten varen. De pont vaart tussen de Buitendijk en de Kloosterdijk. De pont start vrijdagmiddag om 16.00 uur en vaart tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag vaart de pont tussen 06.00 en 22.00 uur. Vanwege de werkzaamheden gaat het fietspad op 12 en 26 oktober iets later open en vaart de pont op maandagochtend op beide data tussen 06.00 en 09.00 uur. De veerdienst is gratis.

Weekend: 1
N247 fietspad afsluiting: vrijdagmiddag 9 oktober 16.00 uur
N247 fietspad openstelling: maandagochtend 12 oktober 09.00 uur

Weekend 2:
N247 fietspad afsluiting: vrijdagmiddag 23 oktober 16.00 uur
N247 fietspad openstelling: maandagochtend 26 oktober 09.00 uur

Nood- en hulpdiensten en EBS-lijndiensten
In overleg met de Veiligheidsregio en EBS is besloten dat zij tijdens deze weekenden door het werkterrein worden geleid. De normale lijndienst rijdt dan tijdelijk als zondagdienst. De bushalte “Katwoude” is beschikbaar, maar helaas is lopen in de richting Monnickendam-Noord niet mogelijk. Vanaf de bushalte kunt u met de pont naar Monnickendam. (en vice versa)

Geluid- en trillingshinder
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van de bestaande laag asfalt op de weg, het heien van betonpalen en het intrillen van stalen damwandplanken. Als er geen onverwachte problemen voordoen, zal er tussen 00.00 en 06.00 uur niet geheid en/of getrild worden. We proberen de geluidshinder in de avonduren zoveel mogelijk te beperken.

Planning
We streven ernaar de werkzaamheden uit te voeren volgens de aangegeven planning in deze brief. Wanneer er in één van de geplande weekenden storm wordt verwacht, is het in verband met de
veiligheid niet mogelijk om betonpalen, damwanden en tijdelijke stalen verkeersbruggen te hijsen. De weekendafsluiting is dan een week later.

Corona
Tijdens de werkzaamheden op het project houden we de richtlijnen van RIVM aan. Dit geldt ook voor de weekenden met de pont. Graag tijdens het wachten de afstandsregel van 1,5m respecteren.

Inloopmiddag/-avond 7 oktober
Woensdag 7 oktober organiseren wij een inloopmiddag / avond. Van 13.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. De omgevingsmanagers van HHNK en CGM ontvangen u graag om uw vragen te beantwoorden op ‘De Irenehoeve’ (Hoogedijk 1, Katwoude). In verband met de Corona-richtlijnen van de RIVM is het helaas alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. We hebben tijdsblokken van 20 minuten. U kunt uw afspraak inplannen door een mail te sturen naar mvandenberg@vwinfra.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project op de website van hhnk.

Algemene Ledenvergadering

IBEV organiseert op dinsdag 22 september haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst zal Marcel Arends een verfrissende en spraakmakende presentatie geven over ‘de Maatschappelijke Obligatie’. Tevens zal Nico Plat namens de Gemeente Edam-Volendam iets vertellen over de aanbestedingswet en hoe ondernemers hierop kunnen inspelen.

Wanneer en waar?

Datum: Dinsdag 22 september 2020
Tijdstip: 16:30 uur tot 18.30 uur, inloop vanaf 16:00 uur
Locatie: Kantine Openbare Werken
Adres: Julianaweg 135A, 1131 DH Volendam
Aanmelden via: secretariaat@ibev.nl

Planning

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen van de gehouden algemene ledenvergadering 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020 (Tanja Koopmans)
5. Kort jaarverslag 2019 en aandachtspunten voor 2020
6. Wijziging bestuurssamenstelling
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Marcel Arends spreekt over het thema ‘De Maatschappelijke Obligatie’
10. Nico Plat spreekt over het aanbestedingsbeleid (Gemeente Edam-Volendam)

IBEV: door ondernemers en voor ondernemers!
IBEV zet zich al tientallen jaren op lokaal en regionaal niveau met succes in
voor uw zakelijke belangen. Onze activiteiten kosten veel tijd, moeite en
doorzettingsvermogen. IBEV wordt gedragen door ondernemers en is er voor
ondernemers. IBEV functioneert zeker niet vanzelf. Daarvoor is uw lidmaatschap en steun hard nodig! Wij zouden uw komst naar de ALV dan ook zeer waarderen.

Aanmelding
In verband met corona geldt er een verplichte aanmelding.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 21 september via secretariaat@ibev.nl.

Ben jij de nieuwe Voorzitter VOWA (Verenigd Ondernemend Waterland)?

Over VOWA

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.

VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten cq deelnemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, het ISW, gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO-NCW e.a., alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers/ondernemingen.

De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio:
• Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer
• Ondernemend Waterland
• Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV)
• Zeevang Ondernemers
• Purmerendse Regio Ondernemers (PRO)

Werkzaamheden

VOWA houdt vier bestuursvergaderingen per jaar (2 voor en 2 na de zomervakantie) met een vijfdevergadering (halverwege het jaar) als optie. Direct gevolg van deze keuze is dat de (onafhankelijk) voorzitter veelal solo en naar eigen inzicht opereert.

Omdat VOWA op boven-lokaal of regionaal niveau opereert is het van belang om focus aan te brengen. Het is immers niet of nauwelijks mogelijk om op ‘alle borden tegelijk te schaken’.
VOWA besloot enkele jaren terug om de aandacht vooral te leggen bij (1) onderwijs en arbeidsmarkt, (2) toerisme en (3) bereikbaarheid regio.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn feitelijk een never ending story. Toerisme staat inmiddels – mede door het BTLH – zo goed op de kaart dat het geen hoofdpunt van aandacht voor VOWA meer is. Recent is besloten om ons als VOWA te focussen op het onderwerp “energietransitie en circulaire economie”.

Bereikbaarheid regio spitst zich de laatste jaren vooral toe op de onderdoorgang nabij Broek in Waterland. In het verleden was VOWA betrokken bij overleggen over de herinrichting N235 (Jaagweg Schouw-Purmerend) en de aanpassing N244. De N247 (onderdoorgang) vraagt nog altijd om aandacht. VOWA is van begin af aan nauw betrokken geweest van het door de Dorpsraad BiW
geïnitieerde proces van co-creatie. Twee keer is gebruik gemaakt van het recht om in te spreken bij Provinciale Staten. In bilaterale contacten met gedeputeerde Post is bij herhaling over de noodzaak van de onderdoorgang gesproken.

Onderwijs en Arbeidsmarkt is veelomvattend. In concreto organiseert VOWA nu zo’n vijf jaar de maandelijkse bezoeken (beter: 6 x per jaar) van techniekdocenten aan het technische bedrijfsleven in de regio.

De voorzitter participeerde tot voor kort nadrukkelijk in MIG (Manuele Intelligentie Groep). De jegens het onderwijs coöperatieve houding leidt ertoe dat de voorzitter door diverse
onderwijsinstellingen benaderd wordt voor ‘van alles en nog wat’.

Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet is er het zgn. Werkbedrijf Z/W, een divers samengesteld (wethouders, VNO-NCW, vakbonden, UWV, enkele ondernemers en de koepels ZON
en VOWA) dat onder meer toeziet op de uitvoering van de Participatiewet. Het Werkbedrijf komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. (1 dagdeel).

Veel van de inzet van de voorzitter hangt af van hetgeen ‘de relevante omgeving’ vraagt.

De voorzitter wordt vaak uitgenodigd voor lokale activiteiten (ledenvergaderingen, borrels, prijsuitreikingen, recepties).

Een belangrijk event is het VOWA feest, alwaar jaarlijks de VOWA ondernemer van het jaar wordt gekozen. De door de ondernemersverenigingen in de regio uitgeroepen Ondernemer van het jaar
doen aan deze verkiezing mee.

Het blad Regiozaken stelt het op prijs dat er telkens iets over VOWA in het blad staat. In het begin geschiedde da tin de vorm van interviews, maar omwille van de tijd én om regie te hebben over de inhoud is voorgesteld en besloten dat de voorzitter in elke editie een artikel (zo u wilt) column plaatst.

Tot 2019 maakte VOWA deel uit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Zes keer per jaar een Forumoverleg, twee keer per jaar een overleg met Gedeputeerde Staten en nog allerlei losse verplichtingen (zoals bestuurslid VNO-NCW Noord-West) leidden ertoe dat het tijdsbeslag t.b.v. het Forum relatief groot was.

Functieprofiel

Vier typeringen die in willekeurige volgorde op de VOWA voorzitter toepasbaar zijn.
• Onafhankelijke teamplayer
• Initiator
• Organisator
• Kameleon

Enige kennis van het politieke landschap van Noord-Holland is een pré.

Voor het vervullen van de functie wordt een beperkte vergoeding verstrekt. Het tijdsbeslag varieert, gemiddeld zo’n zes uur per week (weken van 2 uur, maar ook van 20 uur).

Informatie:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat van VOWA, Femke Sierkstra, bereikbaar via secretariaat@pro-site.nl

Interesse? Laat het ons dan weten!

Uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus

Beste ondernemers en leden van de IBEV,

De uitzonderlijke omstandigheden waarin we door het coronavirus verkeren vraagt om uitzonderlijke maatregelen, die maandag jl. nog verder door het kabinet zijn aangescherpt. Vele ondernemers zijn door deze maatregelen in zwaar weer terecht gekomen. Bij een aantal van onze leden is de omzet drastisch afgenomen of geheel weggevallen, waarbij het niet de vraag is of, maar wanneer en met welke impact de gevolgen hiervan zichtbaar worden.

Uiteraard zijn wij als belangenbehartiger achter de schermen ook druk bezig met deze situatie en zijn we in overleg met verschillende instanties zoals gemeente, VOWA, VNO-NCW en besturen van de ondernemersverenigingen in de regio. Net zoals voor jou is de situatie echter voor ons als bestuur van de IBEV ook ongekend. Wellicht zien we misschien zaken over het hoofd en als dit het geval is attendeer ons daar vooral op zodat wij beter in staat zijn om eenieder van jullie te helpen (lid of geen lid) en van de juiste informatie te voorzien als deze voor handen en relevant is.

In ieder geval zijn door het kabinet maatregelen toegezegd om alle ondernemers te ondersteunen om zo de brug te kunnen slaan naar betere tijden en de ondernemingen overeind te houden. Lees hier alle nieuwe maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen). Daarnaast wil ik je graag wijzen op de KvK-Corona-advieslijn (tel. 0800-2117).

Ook in onze gemeente ondervinden vele ondernemers problemen en vragen om directe hulp. Om deze vragen te coördineren en ondernemers te voorzien van actuele informatie hebben de gemeenten in de regio Waterland en de Stichting Startersloket de handen ineengeslagen en gezamenlijk een Coronaplatform ingericht waar je als ondernemer terecht kunt, zie de site van de gemeente. De PRO heeft een Linkedingroep (https://www.linkedin.com/groups/2716840) samengesteld waarin je je hulpvraag kunt stellen. Gezamenlijk proberen we dan een antwoord te vinden.

Als je dit allemaal te lastig vind, schroom dan niet om contact met ons op te nemen door rechtstreeks je vraag te stellen via secretariaat@ibev.nl met vermelding van je telefoonnummer of mobiele nummer zodat we in ons netwerk kunnen kijken hoe en of we je kunnen helpen.

Het is geen gemakkelijke periode waarin we nu beland zijn. Deze crisis is immers uniek en het verloop laat zich moeilijk voorspellen. Maar laten we hopen dat op enig moment er weer betere tijden voor ons aanbreken. Alle reden om de schouders er onder te zetten en vooral elkaar niet uit het oog te verliezen. Tot die tijd wens ik jou en je familie een goede gezondheid en veel sterkte toe met het hoofd bieden aan deze crisis.

Namens het IBEV- bestuur