All posts by ibev

Stimulering technisch onderwijs waterland toegekend

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van IBEV werd het al aangekondigd: de projectaanvraag Stimulering Technisch Onderwijs Waterland voldoet aan de normen en is toegekend. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 officieel gestart wordt met de uitvoering van het vierjarige project. IBEV is -na al het harde werken- zeer verheugd met deze zeer gewenste bijdrage!

Startbijeenkomst in oktober

In het komende najaar op donderdag 3 oktober 2019, wordt u uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de projectorganisatie. U weet hierna wie de verantwoordelijken van de deelprojecten zijn en welke doelen gelden voor het eerste projectjaar. De officiële uitnodiging hiertoe kunt u in september tegemoetzien. IBEV zal u hierover informeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IBEV via secretariaat@ibev.nl

19-0088 Brief TOEKENNING PROJECT STIMULERING TECHNISCH ONDERWIJS WATERLAND

De beste stuurlui…

ZITTEN IN DE VELDADVIESRAAD!

Ben jij van mening dat het onderwijs van het Don Bosco College beter zou kunnen aansluiten op de praktijk? Heb jij goede- en vooruitstrevende ideeën over hoe we die aansluiting beter kunnen maken? Geef je dan op voor een adviserende rol binnen de veldadviesraad van ondernemers!

Wat doet de veldadviesraad?

De veldadviesraad van ondernemers adviseert het bestuur van het Don Bosco College om het aanbod van onderwijs beter te laten aansluiten bij de beroepsvraag vanuit het bedrijfsleven, vooral op het gebied van techniek en technologie. Een goed initiatief is bijvoorbeeld om docenten middels docentstages up-to-date te houden van de ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven.

Onmisbare bijdrage

Don Bosco College zoekt professionele partners om mee te sparren en samen te werken. Denk hierbij aan de ontwikkeling en realisering van een technische HAVO in onze regio. Of aan het organiseren van bijzondere projecten om (potentiële) leerlingen nieuwsgierig te maken naar de wereld van techniek en technologie.

Bewijs je meerwaarde en geef je op via secretariaat@ibev.nl

Flyer duurzaam ondernemen

Voor bedrijven zijn er vele mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te treffen. Naast de financiële voordelen die dergelijke maatregelen bieden ten aanzien van uw energierekening, bieden deze tevens de mogelijkheid om uw onderneming te onderscheiden van de concurrentie.

Lees hier verder

Geslaagde ALV en bedrijfsbezoek bij Boon Edam

Afgelopen woensdag waren de leden van de IBEV uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij de Koninklijke Boon Edam. Na een warm onthaal van (ex-IBEV bestuurslid) Niels Huber en het team van Boon Edam, kregen de aanwezigheid het indrukwekkende verhaal van deze wereldspeler in ‘entreeoplossingen’ te horen. Tevens mocht er een kijkje achter de schermen worden genomen. Met passie, bevlogenheid en liefde voor hun bedrijf, leidden enkele Boon medewerkers ons langs het gehele productieproces. Opvallend was daarbij dat in veel facetten van de productie het ouderwetse handwerk toch het meest accuraat blijkt te zijn.

Na de rondleiding werden de formaliteiten van de ALV besproken waarna werd overgegaan in de informele borrel. Belangrijk om te vermelden: IBEV is op zoek naar een nieuwe voorzitter, die in de toekomst de belangen van onze vele leden kan behartigen. Ook tijdens deze ALV werd weer duidelijk hoe veel IBEV doet voor het bedrijfsleven. Door het vertrek van Ruud Kors werd een oproep geplaatst voor versterking van de veldadviesraad Don Bosco en strategische adviesraad voor het Atlascollege/Triade. Wij danken nogmaals Royal Boon Edam voor deze leerzame middag!

Doe mee: MKB Phishing Test!

MKB Phishingtest

Phishing is vaak de eerste stap in een cyberaanval en een makkelijke manier voor criminelen om binnen te komen. Is de aanval niet gericht op uw bedrijf, dan kan uw systeem worden misbruikt. Zonder dat u dat weet.

Phishing is één van de grootste cyberrisico’s binnen het MKB. Dit willen we beperken, samen met het MKB. Bent u benieuwd hoe weerbaar uw onderneming of uw medewerkers voor phishing zijn? Geef dan op deze pagina uw belangstelling aan. Het verplicht u nog tot niets. U krijgt inzicht in de weerbaarheid van uw onderneming tegen een phishing aanval en uw medewerkers leren phishing e-mails beter te herkennen.

Lees hier meer via onze flyer en meld je aan!
Of check de informatieve website via: https://www.rpcnh.nl/gratis-mkb-phishingtest/

Uitnodiging- Bedrijfsbezoek Boon Edam en ALV

IBEV nodigt u uit voor een inspirerend bedrijfsbezoek aan Boon Edam! Aansluitend zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden met de mogelijkheid om elkaar informeel te spreken. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Schrijf u snel in voor dit bijzondere evenement! Alle IBEV leden zijn van harte uitgenodigd erbij te zijn. Stuur uw aanmelding (en aub met hoeveel personen) snel naar: secretariaat@ibev.nl

Wanneer en waar?

Datum: Woensdag 10 juli 2019
Locatie: Royal Boon Edam International BV
Adres: Ambachtstraat 4, 1135 GG Edam

Hoe ziet de dag eruit?

14.30 uur: Inloop + ontvangst met koffie en thee
15.00 uur: Rondleiding en presentatie Koninklijke Boon Edam
16.00 uur: Algemene Ledenvergadering
17.30 uur – …: Netwerkborrel

Boon Edam – wereldmarktleider in draaideuren

De Koninklijke Boon Edam is een derde generatie Nederlands familiebedrijf al ruim 140 jaar actief in de wereld van premium toegangsoplossingen. Boon heeft inmiddels productiefaciliteiten in Nederland, de Verenigde Staten en China. Boon heeft zich dan ook ontwikkeld tot een internationale speler van formaat. De meest iconische gebouwen ter wereld zijn uitgerust met Boon toegangspoortjes, draaideuren of automatisch schuifdeuren. Benut deze kans om een kijkje bij dit wereldberoemde bedrijf te nemen! Aanmelding via: secretariaat@ibev.nl

Bijeenkomst voor Ondernemers 27 februari 2019

Ondernemer én topscheidsrechter Björn Kuipers, staatssecretaris Mona Keijzer, burgemeester Lieke Siever en collega-ondernemers nemen je op een originele manier mee in de zoektocht naar onze economische toekomst.

Hier wil je als ondernemer bij zijn! Meld je aan via ondernemen@edam-volendam.nl ! Er is beperkte beschikbaarheid!

Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019

Aan bedrijven en organisaties in de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Landsmeer en Waterland

Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019

Purmerend, 26 november 2018

Beste mijnheer, mevrouw,

De Regionale Duurzaamheidsbeurs 2019 komt er weer aan! Op zaterdag 6 april 2019 vindt deze plaats in sporthal De Kloek in Middenbeemster. Dit jaar staan niet alleen de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Beemster en Landsmeer achter dit initiatief, maar ook de gemeente Waterland!

De beurs staat weer bol van praktische oplossingen om fossiele energie te besparen en van informatie over de nieuwste innovaties en wetenschappelijke achtergronden. Regionale bedrijven en organisaties tonen hun producten en diensten. Overheden vertellen over subsidiemogelijkheden. Natuurorganisaties geven voorlichting en prikkelen om in actie te komen. Scholen tonen projecten en studenten zijn aanwezig met de slimste uitvindingen. Een beurs, kortom, waar consument en aanbieders elkaar in een geïnteresseerde omgeving ontmoeten.

De thema’s zijn: Energie, Recyclen, Voeding en Vervoer. Het accent van dit jaar ligt ook dit jaar op het streven naar een aardgasarme toekomst. Op welke manier kunnen we daar komen en hoe kan de overheid en ondernemers hierbij inwoners ondersteunen?

We nodigen ondernemers en organisaties uit de bovenstaande gemeenten uit om met hun product of dienst op deze beurs te staan. Deelname is gratis. Wij verzorgen een kraam of standruimte en standaard presentatiefaciliteiten. Van de deelnemer vragen we de beurs te promoten in het eigen netwerk en na te denken over een aantrekkelijke beursactie en een aanvullende actie voor geïnteresseerden, zoals een bedrijfsbezoek of workshop.

Voor zowel de consument als voor de bedrijven willen we het aantrekkelijk houden door niet te veel bedrijven uit dezelfde branche of dezelfde gemeente toe te laten.

Ook dit jaar komen we weer met een speciale beurskrant. Deze wordt huis-aan-huis verspreid in alle deelnemende gemeenten!

Graag horen we of u wilt deelnemen aan deze beurs. U kunt dit doen door dit aan te geven via info@regionaleduurzaamheidsbeurs.nl Daarna ontvangt u aanvullende informatie.

Meer informatie vindt u op www.regionaleduurzaamheidsbeurs.nl

Met een vriendelijke groet,

namens de regionale organisatie,

bestaande uit André Konijn, Gertjan van Keulen, Hetty Hartman, Harry Buseman, Jeroen Besseling en ondergetekende,

Wil Spanjer – 06 2320 4240

Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

Gedeputeerde Staten nemen, mede op basis van de bespreking in de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland, voorlopig geen besluit over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat op dit moment geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen. Eerst moet samen met alle belanghebbenden de functie van de N247 in het regionale wegennetwerk worden onderzocht.

Doorstroming en verkeersveiligheid

De stuurgroep gaat inventariseren welke maatregelen de doorstroming en verkeersveiligheid in Broek in Waterland op korte termijn verbeteren. Daarnaast gaan de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een plan van aanpak opstellen om de gewenste toekomstige functie van de N247 in het gehele regionale netwerk te beoordelen.

Belangrijk onderdeel daarvan wordt de afstemming met onder andere het project KANS (Knooppunt-A10-N247-S116). Hier wordt gekeken wat het effect kan zijn van een oplossing voor de passage in Broek in Waterland op de rest van het wegennetwerk. Voor de voortgang van andere onderdelen van het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft dit besluit geen gevolgen.

Onderzoek naar varianten doorgang Broek in Waterland

Afgelopen 2 jaar zijn de ondergrondse varianten voor de N247 in Broek in Waterland onderzocht op onder andere reistijdeffecten, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder, investeringskosten, realisatie en onderhoudskosten. Met deze informatie konden de ondergrondse varianten gelijkwaardig met de bovengrondse worden vergeleken.

Door deze studie is gebleken dat de bovengrondse oplossing weliswaar de meest verkeersveilige oplossingen biedt door scheiding van langzaam en snel verkeer, maar dat deze niet zo robuust bleek als aanvankelijk gedacht.

Aanzienlijk prijsverschil

De oplossingen voor een aantal onderdoorgangvarianten scoren hoog op leefbaarheid en veiligheid voor gemotoriseerd verkeer, omdat het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer worden gescheiden. De ondergrondse varianten zijn echter 2 tot 4½ maal zo duur als een bovengrondse oplossing.

Participatie

In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatieve doorgang in het dorp. De provincie besloot vervolgens het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken om zo alle varianten goed te kunnen vergelijken. In een voor de provincie nieuw co-creatieproces is intensief en nauw samengewerkt met de Dorpsraad en de regiopartners.

Uit de samenwerking zijn diverse lessen getrokken. Een van de belangrijkste is dat het essentieel is dat voorafgaand aan een studie duidelijke (financiële) kaders worden gesteld.

Gedeputeerde Staten willen daarover in gesprek met Provinciale Staten, om zo gezamenlijk een handleiding hierover op te stellen.

Programma Bereikbaarheid Waterland

Met het programma Bereikbaarheid Waterland werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland.

De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa 20 deelprojecten, waaronder de reconstructie van Het Schouw en het kruispunt Bernardlaan bij Monnickendam. Bron:

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/November_2018/Voorlopig_geen_keuze_voor_doorgang_in_Broek_in_Waterland_N247