Jeugd werkt!

Nieuwe regels voor ondernemers per 1 juli

Ondernemers krijgen regelmatig te maken met nieuwe en gewijzigde regels.

Ook per 1 juli 2014 verandert er weer het een en ander.

NUzakelijk zet een selectie van de wijzigingen op een rij.

Minimumloon gaat omhoog
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor werknemers van 23 jaar en ouder gaan omhoog.

Het brutominimumloon per maand wordt 1.492,20 euro. Per week gaat het om 345,05 euro en per dag om 69,01 euro.

Ook de bedragen voor de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ worden aangepast Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Premiekorting voor jongere werknemers
Werkgevers die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een werknemer met een leeftijd van 18 tot en met 26 jaar aannemen, krijgen een premiekorting als deze een WW- of bijstandsuitkering heeft.

Voorwaarde is dat de werknemer wel voor minimaal een halfjaar in dienst komt voor minimaal 32 uur per week. Ondernemers passen de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte. De premiekorting bedraagt 3.500 euro per jaar.

Hoewel de regeling officieel per 1 juli ingaat, geldt deze ook al voor jongere werknemers die vanaf afgelopen 1 januari in dienst zijn gekomen.

Aanbestedingssite Tenderned en RVO.nl stappen over op e-herkenning
Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juli 2014 via een e-herkenningsmiddel registeren op Tenderned, de site waarop overheidsorganisaties bekendmaken dat zij een opdracht willen aanbesteden.

De huidige registreer- en inlogmogelijkheden worden vanaf 1 juli afgebouwd. E-herkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. Steeds meer overheden stappen over op e-herkenning. Het duurt enkele werkdagen om een e-herkenningsmiddel aan te vragen.

Ook voor de site mijn.rvo.nl is vanaf 1 juli inloggen via e-herkenning nodig. Hier kunnen ondernemers terecht om bijvoorbeeld aanvragen in te dienen voor subsidies.

Energielabel verplicht voor nieuwe utiliteitsgebouwen
Voor nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals ziekenhuizen, kantoren en scholen, wordt het energielabel verplicht.

Bij de oplevering van gebouwen in die categorie wordt gecontroleerd of bouwbedrijven hebben voldaan aan de energiebesparende maatregelen die in de zogenoemde EPC-berekening staan. EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt.

Strengere regels voor werken met asbest
Werknemers die met asbest werken, mogen vanaf 1 juli aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellinggrens voor werken met chrysotiel-asbest wordt vijf keer lager.

De blootstellingsgrens voor werken met amfibool-asbest wordt dertig keer lager, maar deze gaat pas gelden vanaf 1 januari 2015.

Taxi moet boordcomputer hebben
Per 1 juli eindigt de overgangsperiode voor het voorzien van taxi’s van een boordcomputer. Alle taxi’s moeten sinds 1 oktober 2011 uitgerust zijn met een boordcomputer, maar ondernemers hadden hiervoor nog de tijd tot 1 juli 2014.

Voor de aankoop van de boordcomputer kunnen ondernemers subsidie aanvragen. Voor contractvervoer geldt de overgangsperiode tot 1 februari 2015. De boordcomputer registreert automatisch ritgegevens, arbeids-, rij- en rusttijden.