Economisch Forum NhN

Op 12 november organiseert het Economisch Forum NhN (waarvan VOWA – Vereniging Ondernemend Waterland deel uitmaakt) in het nieuwe Van der Valk Hotel Hoorn een bijeenkomst voor ‘de achterbannen’ van de in het Forum vertegenwoordigde partijen. Economisch Forum voorzitter Voorzitter Guido de Wit zal dan onder meer de tien punten agenda presenteren en toelichten. Het is de bedoeling dat jullie, d.w.z. de bestuursleden van de lokale ondernemersverenigingen bij die gelegenheid aanwezig zijn. Het is een uitgelezen kans om collega bestuurders te ontmoeten en op een zeer toegankelijke wijze te ervaren wat het Forum beoogt, hoe het Forum werkt en wat ‘men’ van het forum kan verwachten. Realiseer je dat wij actief betrokken zijn in het forum, en dat we er ook een financiële bijdrage aan leveren. Kortom, kom naar die bijeenkomst en ervaar of wij ‘value for money’ krijgen.