Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) voert namens de regio en met partners (gemeenten, onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties) het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 uit, met als belangrijkste instrument de Plaatsingsbonus, een subsidie voor werkgevers als die een jongere in dienst neemt. Daarvoor is een nieuwe communicatiecampagne gestart voor jongeren en werkgevers, zie hieronder.

Jeugd Werkt!
Gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers hebben de handen ineengeslagen om de jeugdwerkloosheid in regio Noord-Holland Noord aan te pakken. Voor de specifieke doelgroep werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie bestaat de Plaatsingsbonus. Maximaal € 2.000,- als financiële tegemoetkoming voor werkgevers als ze een baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek aan een jongere kunnen bieden. Ook kunnen werkgevers kiezen voor extra ondersteuning op de werkvloer. Dat mogen ze zelf bepalen.

We willen jongeren simpelweg aan een mooie baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek helpen en werkgevers daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoe kunnen we dit doen?
Vanuit het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds is een subsidie beschikbaar gesteld van 1,6 miljoen euro. Met dit geld willen we 700 jongeren een goede toekomst geven met behulp van de Plaatsingsbonus. Op dit moment hebben we al zo’n 170 jongeren aan een nieuwe werk- of leerwerplek geholpen. Voordat we op 1 januari 2015 het glas heffen willen we in ieder geval nog 530 jongeren dezelfde kans bieden.
Bovendien kunnen we bij een succesvolle uitvoering rekenen op een extra Europese subsidie van maximaal 1,2 miljoen euro, voor de stimulering van jeugdwerkgelegenheid. Kortom, hoe meer jongeren we nu aan een werkplek helpen, hoe meer jongeren we ook in de toekomst kunnen ondersteunen!

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Jelle Blom
072 – 51 95 734
06 – 51 95 60 38
jelleblom@rpa-nhn.nl
www.rpa-nhn.nl