Category Archives: Agenda

Hallo 2018, Uitnodiging!

Maandag 8 januari 2018 van 16.30 tot 19.30 uur in het AZ/AFAS stadion in Alkmaar.

Voor de tiende keer begint het nieuwe jaar met het grootse en gezellige Hallo event in Alkmaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door de leden van Ondernemend Alkmaar, de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Bedrijfskring Langedijk,vertegenwoordigd in de koepelorganisatie Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. (FBA) met dank aan alle sponsors! De besturen van de deelnemende partners zien uit naar uw komst op Hallo2018!, de grootste nieuwjaarsreceptie in Holland boven Amsterdam.

Tot ziens op Hallo2018!

Bestuur Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o.
Frans J.N. Kramer, Gijs Schot, Pierre Komen en Cornelis de Geus

Check hier de volledige uitnodiging

Inloopavond Onderdoorgang N247

Dinsdag 21 november 2017,  19.00 tot 21.30 uur
in de Broekerkerk

Dinsdag 21 november a.s. bent u welkom op de inloopavond van de Provincie en de Dorpsraad naar een onderdoorgang in Broek in Waterland. Het is onderdeel van een uniek co-creatie proces tussen burgers en de provincie.

Tijdens deze avond krijgen de inwoners van Broek en in de regio informatie over de varianten voor een (onder)doorgang in Broek in Waterland. U ziet hoe de inbreng van bezoekers van vorige klankbordgroepen en inloopavonden in de ontwerpen zijn verwerkt. We laten u de ruimtelijke inpassing zien met mogelijke opties voor een dorpsplein. U krijgt inzicht in hoe de 4 ondergrondse en 1 bovengrondse variant scoren op bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid (fijnstof, geluid), veiligheid, de kosten en risico’s. Ook licht de provincie de wijze van besluitvorming toe.

We hopen u allen te ontmoeten, het gaat om de toekomst van ons dorp en de regio Waterland.

Alle definitieve ontwerpen, onderzoeken en impressies van de voorgaande bijeenkomsten kunt u vinden op www.onderdoorgangbroekinwaterland.pleio.nl .

Meer informatie www.onderdoorgangbroek.nl www.bereikbaarheidwaterland.nl/broek_in_waterland

Op Facebookpagina @bereikbaarheidwaterland.

Samen voor goud

Van Georganiseerd door Economisch Forum Holland boven – Amsterdam en VNO-NCW Noordwest-Holland
Datum Dinsdag 26 september 2017
Tijd 13:30 – 16:30
Locatie Koninklijke Vezet, Debbemeerweg 2, 1749 DK WARMENHUIZEN

Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en VNO-NCW Noordwest-Holland nodigen u van harte uit voor de bestuurdersconferentie ‘Samen voor Goud’.
Uit alle windstreken van de provincie zullen captains of industry en vertegenwoordigers van besturen van het georganiseerd bedrijfsleven en overheden bij deze conferentie aanwezig zijn. Een unieke kans om met elkaar te praten over de economische agenda van de regio en de mogelijkheden om daarin samen te werken. Want, als we in Noord-Holland slim samenwerken kan dat een groot effect hebben op de lokale, regionale en provinciale economie. Samen zijn wij in staat veel te bereiken!


Hans de Boer

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW zal spreken o.a. over de landelijke economische uitdagingen waar ondernemers voor staan en zal dit plaatsen in het kader van de regionale NL Next Level projecten. Ook zal hij aandacht besteden aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn veel onderwerpen die voor ons allemaal van belang zijn, of het nu gaat om woningbouw, infrastructuur, arbeidsmarkt en onderwijs of de omgevingswet, we kunnen samen oplossingen bedenken voor knelpunten. Er zal tijdens de bijeenkomst ruime gelegenheid zijn om vragen aan hem te stellen.

Tijdens de conferentie zal ook aandacht worden besteed aan het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040, een economisch meerjarenplan waarin de ambities en kracht vanuit de regio boven het Noordzeekanaal zijn vastgelegd. Guido de Wit, voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam zal stilstaan bij de G’s van Holland boven Amsterdam en Tom Kuijper, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland en lid van het Economisch Forum zal zijn visie geven op samen voor goud. Het programma eindigt interactief. In samenspraak met Hans de Boer en de gasten kunnen we het goud gaan winnen.

Gastheer Hans Boshuizen, algemeen directeur van Koninklijke Vezet, een van Europa’s grootste groente verwerkende bedrijven en marktleider op het gebied van vers gesneden groente en fruit, zal de conferentie openen en sluiten.

Programma:
13:00 – 13:30 – inloop en rondleiding Koninklijke Vezet
15:00 – 16:30 – Plenair programma met gastspreker Hans de Boer

U kunt zich aanmelden via noordwest-holland@vno-ncwwest.nl

Tot ziens op 26 september!

IBEV Ondernemerscafé op Locatie bij Mercuur Bouw

Datum: woensdag 22 maart 2017
Tijdstip: aanvang 15.30 uur
Locatie: Polderweg 3 – 1446 AA Purmerend (Baanstede)

Mercuur Bouw is dé duurzame bouwpartner en renovatiespecialist in de regio. Mercuur werkt voor bedrijven en particulieren en biedt een aantal verrassende extra services in
installatietechniek, thermografie en energiebesparing. Daarbij besteden zij maximale zorg aan communicatie, duurzaamheid en efficiënte werkstromen.

In 2016 werd Mercuur Bouw uitgeroepen tot IBEV onderneming van het jaar.
Reden genoeg om het bedrijf van dichterbij te bekijken!

De IBEV nodigt u van harte uit! Stuur uw aanmelding tijdig via: secretariaat@ibev.nl

IBEV
Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam
Postbus 138 – 1135 ZK Edam.
secretariaat@ibev.nl

Duurzaamheidsbeurs 22 April a.s. in Volendam

Op zaterdag 22 april, van 10.00 tot 17.00 uur wordt de duurzaamheidsbeurs Waterland georganiseerd: een beurs waar ondernemers uit de regio Waterland hun duurzame artikelen en diensten kunnen laten zien. Duurzaamheid is een breed begrip. In hoofdzaak gaat het om producten of diensten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Te denken valt aan: duurzaam vervoer (elektrische auto’s, fietsen of overige vervoermiddelen), energiebesparing (isolerende maatregelen, zonnepanelen, windenergie, overige vormen van duurzame energie), hergebruik van grondstoffen en duurzaam voedsel (biologische voedingsproducten).

De duurzaamheidsbeurs vindt plaats in art-Hotel Spaander te Volendam. In totaal kunnen binnen 36 kramen worden geplaatst. De gemeenten Edam-Volendam, Beemster en Purmerend zullen gezamenlijk een kraam voor het duurzaam bouwloket bemannen. We kunnen dus 35 kramen aan de ondernemers van de regio Waterland beschikbaar stellen. De kramen zijn 3.00 bij 1.10 meter (met een dakje). Ook is er binnen beperkte ruimte voor statafels.

Op het parkeerterrein buiten is ruimte voor duurzame vervoersmiddelen. Er is geen ruimte om ter plekke proefritten te laten maken, maar hierover kunnen met belangstellenden op een ander moment afspraken gemaakt worden.

Deelname is kosteloos. We verwachten wel dat u door middel van aanbiedingen of eigen reclame meewerkt aan het aantrekken van publiek.

Ondernemers, die op de duurzaamheidsbeurs willen staan, kunnen zich vóór 1 maart 2017 melden bij Cor Kempers (corkempers@scarlet.nl) door gebruikmaking van bijgevoegd inschrijfformulier.
Op 10 maart 2017 zullen we de stands aan de ondernemers toewijzen. Bij overaanbod wordt per categorie geloot. Dit om een zo breed mogelijk publiek te interesseren en dus een zo breed mogelijk aanbod op de beurs te kunnen aanbieden. U krijgt zo spoedig mogelijk na 10 maart 2017 te horen of u aan de duurzaamheidsbeurs kan deelnemen. Eind maart zullen we alle deelnemers nader informeren over alle overige aspecten zoals bevoorrading, communicatie, op- en afbouw van stands. In de bijlagen zijn de nodige voorwaarden en instructies opgenomen. Overigens kunnen ondernemers tijdens de duurzaamheidsbeurs gebruik maken van een aparte ruimte voor het geven van specifieke – op duurzaamheid – gerichte presentaties.

Via de lokale media zullen we zo veel mogelijk aandacht vragen voor de duurzaamheidsbeurs. Tijdens de beurs, zal Reinier van den Berg, bekende RTL-4 weerman en zeer bevlogen met het klimaat, een presentatie geven. Ook zijn er rondvluchten met de Catalina en rondvaarten met een Duck (onder meer van en naar de Catalina). De Duck is een amfibie voer- en vaartuig dat onder meer heeft deelgenomen aan de invasie op de stranden van Normandië in de Tweede Wereldoorlog.
Gedeputeerde J(aap) Bond zal de officiële opening van de beurs doen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Cor Kempers (corkempers@scarlet.nl)

BDO Masterclass Familiebedrijven op 6 maart

Een must voor familieleden, bestuurders en managers in familiebedrijven!

Speciaal voor familiebedrijven (maar ook voor gewone bedrijven) die lid zijn van Businessclub FC Volendam en IBEV organiseert BDO op maandag 6 maart a.s. een masterclass in de Runderkamp Lounge, in het Kras Stadion FC Volendam, Sportlaan 10, 1131 AB Volendam.

Tijdens deze -ook voor niet-familiebedrijven- interessante en dynamische sessie krijgen deelnemers nuttige handvatten, tips en trucs van onze adviseurs. Bovendien delen Wim en Sandra Runderkamp van het gelijknamige Volendamse familiebedrijf hun ervaringen en de uitdagingen, die zij ervaren bij het overdrachtsproces. Aan de hand van de familiebedrijvenmonitor van BDO gaan we vervolgens op interactieve wijze in op thema’s als (nood-)opvolging, eigendomsstrategie, continuïteit en bedrijfsstrategie en besluitvorming. Daarbij leren we de lessen van de 10 oudste familiebedrijven van Nederland. Er is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers uit de regio. U bent van harte welkom!

PROGRAMMA
16.30 uur inloop
17.00 uur welkomstwoord
17.05 uur presentatie BDO Familiebedrijvenmonitor door Ruud Loos, Familiebedrijvenadviseur
17.30 uur interview met Wim en Sandra Runderkamp van familiebedrijf Runderkamp
18.00 uur buffet
18.45 uur interactieve subsessies door BDO rondom de familiebedrijvenmonitor en lessen van de oudste familiebedrijven
19.45 uur afsluiting met koffie

Deelname is kosteloos en aanmelden kan eenvoudig en snel via esther.binken@fcvolendam.org

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en zien uw aanmelding graag tegemoet.

Tot ziens op 6 maart a.s.!

8 februari 2017 VOWA verkiezing van dé Onderneming van het jaar 2016 van de hele Regio Waterland

Rond de jaarwisseling maakten ondernemersverenigingen dé Ondernemingen van het jaar bekend.

De volgende verenigingen kozen hun lokale kampioen, t.w.
• Purmerender Regio Ondernemers: Sanders Loodgieters
• Beemster Ondernemer: Bakker Seed Productions B.V.
• Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam: Mercuur Bouw B.V.
• Ondernemersverenging Waterland: Waterland Installatietechniek
• Zeevang Ondernemers: Rijser Transport B.V.

VOWA, de Vereniging Ondernemend Waterland, de koepelvereniging van de ondernemersverenigingen in de regio Waterland kiest uit deze vijf lokale kampioenen

Dé Onderneming van het jaar 2016 van de hele Regio Waterland.
Op woensdag 8 februari 2017 maakt in theater De Purmaryn te Purmerend de gedeputeerde Economisch Zaken, de heer Jaap Bond de winnaar bekend.
De avond start om 20.15 uur. Kaarten zijn te koop via de lokale ondernemersverenigingen. De bekendmaking zal rond half tien zijn.

Alle lokale kampioenen zijn genomineerd voor de Provinciale Verkiezing. Inmiddels is bekend dat alle vijf ondernemingen voor die verkiezing zijn doorgedrongen tot de volgende ronde, hetgeen betekent dat zij in hun categorie (klein-midden-groot) bij de laatste 30 overgebleven kandidaten behoren. Nooit eerder drongen zoveel bedrijven uit de regio Waterland door tot de volgende ronde. Uiteindelijk zullen er per categorie 10 bedrijven doorgaan naar de finale; de winnaars worden bekend gemaakt op 17 mei in De Philharmonie te Haarlem.