IBEV ledenvergadering bij de Triade

Vorige week organiseerde de IBEV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in een inspirerende setting, namelijk bij de Triade in Edam. Voor sommigen een feest der herkenning, voor anderen een hernieuwde kennismaking met de school die in razend tempo aan populariteit heeft gewonnen.

Na een kort huishoudelijk deel door IBEV voorzitter Alfred de Jong, werden de tientallen bezoekers en ondernemers door de energieke Triade directrice Jeanine van Schendel meegenomen in de toekomstplannen van haar school. Onder andere de oprichting van de Technische Havo -waar IBEV zich ook jarenlang voor heeft ingespannen- kwam in haar inspirerende verhaal aan bod.

Gedurende de vergadering kwamen er ook tal van vragen vanuit de bezoekende leden naar de voortgang van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Purmer. Waar mogelijk verschafte Alfred de Jong duidelijkheid, maar uiteraard is veel nog in nevelen gehuld. Na de herverkiezing van enkele bestuursleden, werd de vergadering besloten met een borrel. Het werd uiteindelijk een geslaagde ledenvergadering waarin IBEV weer een fraai inzicht bood in de vele manieren waarop zij de individuele- en collectieve belangen van haar leden behartigt.