6 maart: Algemene Ledenvergadering IBEV

IBEV organiseert op woensdag 6 maart a.s. haar jaarlijkse ALV. Na een kort huishoudelijk deel zal Jeanine van Schendel MSc, directeur van SG De Triade, ingaan op de introductie van de Technische Havo, mogelijk gemaakt door de unieke samenwerking tussen de SG De Triade, Don Bosco College en het bedrijfsleven op het gebied van kennisontwikkeling om leerlingen de juiste vaardigheden mee te geven die door bedrijven van werknemers in een razendsnel veranderende wereld worden gevraagd.

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen van de gehouden algemene ledenvergadering 2023
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel Jaarverslag 2023 en begroting 2024, toelichting door René Hagedoorn
5. Kort jaarverslag 2023 en aandachtspunten voor 2024
6. Voortgang ontwikkelingen Purmer
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag

Datum: 6 maart 2023
Tijdstip: 16.30 uur tot 18.30 uur
Plaats: SG De Triade, Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
Aanmelden via: secretariaat@ibev.nl