‘Bedrijventerrein in de Purmer is de enige logische optie’

IBEV heeft er veelvuldig voor gepleit: de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Purmer. Nu ook de politiek zich achter dit ambitieuze plan schaart, ziet de toekomst van bedrijvigheid in Edam-Volendam er ineens rooskleurig uit. ‘Dit biedt kansen om zware industrie te verplaatsen. We kunnen daarnaast banen veiligstellen, groei faciliteren en zelfs extra werkgelegenheid aantrekken.’ Aldus Ben Kras, directeur van KRAS Recycling.

Klassiek staaltje daadkracht
Opluchting overheerst bij Cor Kwakman, IBEV bestuurslid en directeur van TOL Plaatwerk. ‘Binnen het IBEV bestuur noemden we dit plan de enige logische optie. Sinds de Raad van State een streep zette door de uitbreidingsruimte van het bedrijventerrein Edam-West, is er geen vierkante meter industriegrond meer beschikbaar. Het is goed om te zien dat de politiek dit ook beseft. De gemeente wordt vaak verweten te weinig oog te hebben voor de belangen van ondernemers. Hiermee bewijzen zij het tegenovergestelde. Dit is een klassiek staaltje daadkracht en past bovendien naadloos in het plan Economische Toekomst 2040.’

Transformatie voor leefbaarheid
Ben Kras sprak de voltallige gemeenteraad eerder al toe en wees toen op de mogelijkheden van transformatie. ‘Door transformatie kunnen we de negatieve effecten van bedrijvigheid uit de woonwijken halen. Denk aan de ontelbare verkeersbewegingen van vrachtwagens, touringcars en busjes over de Julianaweg en Dijkgraaf De Ruiterlaan, gecombineerd met geluids- en reukhinder. Dit plan biedt voordelen voor de werkgelegenheid én de leefbaarheid van onze gemeente.’

Ruimte voor duurzame bedrijvigheid
Alfred de Jong -naast IBEV bestuurslid ook CDA raadslid- sluit zich bij aan bij de woorden van Ben en Cor. ‘Om invulling te geven aan de Economische Visie is ruimte nodig. Dit plan maakt de transformatie van de industriegebieden Julianaweg en Slobbeland naar een multifunctioneel woon-werkgebied mogelijk. Die woningen hebben we hard nodig. De Purmer kan bovendien ruimte bieden om innovatie en duurzame bedrijvigheid te stimuleren. Dit is ook belangrijk met het oog op toekomstige generaties.’

Zakelijke en sportieve ambitie
Niet alleen het bedrijfsleven was er als de kippen bij om de potentie van het bedrijventerrein te erkennen. Ook FC Volendam slingerde een ambitieus plan -onder de noemer ’t Skip- de wereld in. Een duurzaam gebouwd project waarin sport, onderwijs, duurzaamheid, gezondheid en het bedrijfsleven samenkomen. ‘Ideeën te over. Nu is de politiek aan zet. We hopen dat ze doorpakken en kiezen voor de enige juiste optie.’ Zo besluit Cor Kwakman.