Toekomst industrie Edam-Volendam in gevaar?

De industrie en bedrijvengroep Edam-Volendam IBEV organiseert op woensdag 17 november a.s. haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal vooral in het teken staan van het belangrijke thema voor ondernemers: ‘is er nog ruimte om te ondernemen in de Purmer?

Presentatie over de mogelijkheden
Niels Jonk zal namens de gemeente Edam-Volendam een belangrijke presentatie verzorgen over de perspectieven op een nieuw bedrijventerrein in de Purmer. Deze ruimte is hard nodig om de bedrijvigheid en werkgelegenheid binnen de gemeente veilig te stellen. Sinds de Raad van State een streep zette door de uitbreidingsruimte van het bedrijventerrein Edam-West is er in de gemeente namelijk geen vierkante meter industriegrond meer beschikbaar.

De nieuwe Economische Visie
In 2019 is in de gemeente een enerverend proces doorlopen om gezamenlijk -met gemeente, ondernemers én onderwijs- tot een nieuwe Economische Visie te komen.
De uitkomsten zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hier is uiteindelijk het plan Economische Toekomst 2040 uit gekomen, met daarin 10 belangrijke ambities. Één ambitie binnen dit plan is: ‘in 2040 wonen en werken wij op de meest ideale locaties’.

Ruimte voor ondernemen
Ook de ontwikkeling van bedrijventerrein Julianaweg sluit hier direct op aan. Volgens KRAS Recycling directeur en IBEV Bestuurslid Ben Kras verdient transformatie van dit centraal gelegen gebied een serieuze overweging. ‘Transformatie naar een multifunctioneel woon- werkgebied biedt kans om de negatieve effecten van bedrijvigheid voor de omliggende woonwijken weg te halen. Denk aan de ontelbare verkeersbewegingen van vrachtwagens, touringcars en busjes over de Julianaweg en Dijkgraaf De Ruiterlaan, gecombineerd met geluids- en reukhinder.’ Zo sprak hij de gemeenteraad eerder toe.

Alternatieve locatie
Wie wil uitbreiden of transformeren, kan achteraan aansluiten. Op dit moment is er in de regio alleen nog +/- 5 hectare aan vrije kavels beschikbaar op bedrijventerrein Baanstee-Noord III in Purmerend. De vraag naar deze kavels wordt ondertussen steeds groter, waardoor verhuizen naar de Baanstee-Noord geen vanzelfsprekendheid meer is voor bedrijven uit onze gemeente. Vanuit het realiseren van de Economische Visie is echter wel schuifruimte nodig om de groei- en transformatieambities te kunnen realiseren.

De logische keuze
Het deel van de Purmer dat aansluit aan de Baanstee Noord en binnen de gemeentegrenzen van Edam-Volendam valt, zou moeten worden omgezet in nieuw bedrijventerrein. IBEV pleit voor deze logische keuze. Dit zou namelijk kansen bieden om innovatieve en duurzame bedrijvigheid aan te trekken zoals de assemblage en productiefaciliteit voor houtbouw voor de woningbouwproductie. Daarnaast biedt het ruimte voor bedrijven -liefst uit de hogere milieucategorie- om naartoe te verhuizen.

Benieuwd naar de mogelijkheden of er in de naaste toekomst ruimte is om te kunnen ondernemen in de Purmer?

Binnenkort bepaalt de gemeenteraad de koers. Gelet op het grote belang van dit onderwerp nodigt het bestuur van de IBEV alle ondernemers van de industrieterreinen in de gemeente Edam-Volendam van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Datum: woensdag 17 november a.s.
Locatie: HCR Spaander Haven 15-19, 1131 EP Volendam
Aanvang: 16.00 uur
Aanmelden: secretariaat@ibev.nl

Na afloop is er alle gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.