Jaarlijkse uitreiking ondernemingsprijzen gaat niet door

De beoordelingscommissie die jaarlijks de genomineerden selecteert voor de IBEV Indekijkerprijs en de IBEV Ondernemingsprijs heeft na een zorgvuldige afweging, volgend op een gedegen inhoudelijke discussie, besloten de verkiezing en daarmee de uitreiking van de beide awards dit jaar geen doorgang te laten vinden.

In de kern komen de overwegingen erop neer dat dit jaar een dermate groot aantal bedrijven keihard geraakt wordt door de Coronacrisis, waarbij hele sectoren gedurende langere tijd de deuren moeten sluiten, dat deze bedrijven daardoor geen eerlijke kans hebben zich van hun beste kant te laten zien. Dientengevolge is er geen sprake van een gelijk speelveld, iets waarop geen van deze bedrijven zelf invloed heeft kunnen uitoefenen.

Uiteraard spreken wij de hoop uit dat de Coronacrisis zo vroeg mogelijk in 2021 tot een einde komt, zodat we volgend jaar weer als vanouds over zullen gaan tot het selecteren van genomineerden die zich zodanig onderscheiden dat ze kans maken te worden verkozen tot winnaar van de Indekijkerprijs en de Ondernemingsprijs in de gemeente Edam-Volendam.
Ondanks alles wensen we jullie hele fijne feestdagen toe!

De beoordelingscommissie