Algemene Ledenvergadering

IBEV organiseert op dinsdag 22 september haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst zal Marcel Arends een verfrissende en spraakmakende presentatie geven over ‘de Maatschappelijke Obligatie’. Tevens zal Nico Plat namens de Gemeente Edam-Volendam iets vertellen over de aanbestedingswet en hoe ondernemers hierop kunnen inspelen.

Wanneer en waar?

Datum: Dinsdag 22 september 2020
Tijdstip: 16:30 uur tot 18.30 uur, inloop vanaf 16:00 uur
Locatie: Kantine Openbare Werken
Adres: Julianaweg 135A, 1131 DH Volendam
Aanmelden via: secretariaat@ibev.nl

Planning

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen van de gehouden algemene ledenvergadering 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020 (Tanja Koopmans)
5. Kort jaarverslag 2019 en aandachtspunten voor 2020
6. Wijziging bestuurssamenstelling
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Marcel Arends spreekt over het thema ‘De Maatschappelijke Obligatie’
10. Nico Plat spreekt over het aanbestedingsbeleid (Gemeente Edam-Volendam)

IBEV: door ondernemers en voor ondernemers!
IBEV zet zich al tientallen jaren op lokaal en regionaal niveau met succes in
voor uw zakelijke belangen. Onze activiteiten kosten veel tijd, moeite en
doorzettingsvermogen. IBEV wordt gedragen door ondernemers en is er voor
ondernemers. IBEV functioneert zeker niet vanzelf. Daarvoor is uw lidmaatschap en steun hard nodig! Wij zouden uw komst naar de ALV dan ook zeer waarderen.

Aanmelding
In verband met corona geldt er een verplichte aanmelding.
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 21 september via secretariaat@ibev.nl.