Ben jij de nieuwe Voorzitter VOWA (Verenigd Ondernemend Waterland)?

Over VOWA

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.

VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten cq deelnemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, het ISW, gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO-NCW e.a., alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers/ondernemingen.

De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio:
• Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemer
• Ondernemend Waterland
• Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV)
• Zeevang Ondernemers
• Purmerendse Regio Ondernemers (PRO)

Werkzaamheden

VOWA houdt vier bestuursvergaderingen per jaar (2 voor en 2 na de zomervakantie) met een vijfdevergadering (halverwege het jaar) als optie. Direct gevolg van deze keuze is dat de (onafhankelijk) voorzitter veelal solo en naar eigen inzicht opereert.

Omdat VOWA op boven-lokaal of regionaal niveau opereert is het van belang om focus aan te brengen. Het is immers niet of nauwelijks mogelijk om op ‘alle borden tegelijk te schaken’.
VOWA besloot enkele jaren terug om de aandacht vooral te leggen bij (1) onderwijs en arbeidsmarkt, (2) toerisme en (3) bereikbaarheid regio.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn feitelijk een never ending story. Toerisme staat inmiddels – mede door het BTLH – zo goed op de kaart dat het geen hoofdpunt van aandacht voor VOWA meer is. Recent is besloten om ons als VOWA te focussen op het onderwerp “energietransitie en circulaire economie”.

Bereikbaarheid regio spitst zich de laatste jaren vooral toe op de onderdoorgang nabij Broek in Waterland. In het verleden was VOWA betrokken bij overleggen over de herinrichting N235 (Jaagweg Schouw-Purmerend) en de aanpassing N244. De N247 (onderdoorgang) vraagt nog altijd om aandacht. VOWA is van begin af aan nauw betrokken geweest van het door de Dorpsraad BiW
geïnitieerde proces van co-creatie. Twee keer is gebruik gemaakt van het recht om in te spreken bij Provinciale Staten. In bilaterale contacten met gedeputeerde Post is bij herhaling over de noodzaak van de onderdoorgang gesproken.

Onderwijs en Arbeidsmarkt is veelomvattend. In concreto organiseert VOWA nu zo’n vijf jaar de maandelijkse bezoeken (beter: 6 x per jaar) van techniekdocenten aan het technische bedrijfsleven in de regio.

De voorzitter participeerde tot voor kort nadrukkelijk in MIG (Manuele Intelligentie Groep). De jegens het onderwijs coöperatieve houding leidt ertoe dat de voorzitter door diverse
onderwijsinstellingen benaderd wordt voor ‘van alles en nog wat’.

Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet is er het zgn. Werkbedrijf Z/W, een divers samengesteld (wethouders, VNO-NCW, vakbonden, UWV, enkele ondernemers en de koepels ZON
en VOWA) dat onder meer toeziet op de uitvoering van de Participatiewet. Het Werkbedrijf komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. (1 dagdeel).

Veel van de inzet van de voorzitter hangt af van hetgeen ‘de relevante omgeving’ vraagt.

De voorzitter wordt vaak uitgenodigd voor lokale activiteiten (ledenvergaderingen, borrels, prijsuitreikingen, recepties).

Een belangrijk event is het VOWA feest, alwaar jaarlijks de VOWA ondernemer van het jaar wordt gekozen. De door de ondernemersverenigingen in de regio uitgeroepen Ondernemer van het jaar
doen aan deze verkiezing mee.

Het blad Regiozaken stelt het op prijs dat er telkens iets over VOWA in het blad staat. In het begin geschiedde da tin de vorm van interviews, maar omwille van de tijd én om regie te hebben over de inhoud is voorgesteld en besloten dat de voorzitter in elke editie een artikel (zo u wilt) column plaatst.

Tot 2019 maakte VOWA deel uit van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam. Zes keer per jaar een Forumoverleg, twee keer per jaar een overleg met Gedeputeerde Staten en nog allerlei losse verplichtingen (zoals bestuurslid VNO-NCW Noord-West) leidden ertoe dat het tijdsbeslag t.b.v. het Forum relatief groot was.

Functieprofiel

Vier typeringen die in willekeurige volgorde op de VOWA voorzitter toepasbaar zijn.
• Onafhankelijke teamplayer
• Initiator
• Organisator
• Kameleon

Enige kennis van het politieke landschap van Noord-Holland is een pré.

Voor het vervullen van de functie wordt een beperkte vergoeding verstrekt. Het tijdsbeslag varieert, gemiddeld zo’n zes uur per week (weken van 2 uur, maar ook van 20 uur).

Informatie:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat van VOWA, Femke Sierkstra, bereikbaar via secretariaat@pro-site.nl

Interesse? Laat het ons dan weten!