Uitzonderlijke omstandigheden door het coronavirus

Beste ondernemers en leden van de IBEV,

De uitzonderlijke omstandigheden waarin we door het coronavirus verkeren vraagt om uitzonderlijke maatregelen, die maandag jl. nog verder door het kabinet zijn aangescherpt. Vele ondernemers zijn door deze maatregelen in zwaar weer terecht gekomen. Bij een aantal van onze leden is de omzet drastisch afgenomen of geheel weggevallen, waarbij het niet de vraag is of, maar wanneer en met welke impact de gevolgen hiervan zichtbaar worden.

Uiteraard zijn wij als belangenbehartiger achter de schermen ook druk bezig met deze situatie en zijn we in overleg met verschillende instanties zoals gemeente, VOWA, VNO-NCW en besturen van de ondernemersverenigingen in de regio. Net zoals voor jou is de situatie echter voor ons als bestuur van de IBEV ook ongekend. Wellicht zien we misschien zaken over het hoofd en als dit het geval is attendeer ons daar vooral op zodat wij beter in staat zijn om eenieder van jullie te helpen (lid of geen lid) en van de juiste informatie te voorzien als deze voor handen en relevant is.

In ieder geval zijn door het kabinet maatregelen toegezegd om alle ondernemers te ondersteunen om zo de brug te kunnen slaan naar betere tijden en de ondernemingen overeind te houden. Lees hier alle nieuwe maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen). Daarnaast wil ik je graag wijzen op de KvK-Corona-advieslijn (tel. 0800-2117).

Ook in onze gemeente ondervinden vele ondernemers problemen en vragen om directe hulp. Om deze vragen te coördineren en ondernemers te voorzien van actuele informatie hebben de gemeenten in de regio Waterland en de Stichting Startersloket de handen ineengeslagen en gezamenlijk een Coronaplatform ingericht waar je als ondernemer terecht kunt, zie de site van de gemeente. De PRO heeft een Linkedingroep (https://www.linkedin.com/groups/2716840) samengesteld waarin je je hulpvraag kunt stellen. Gezamenlijk proberen we dan een antwoord te vinden.

Als je dit allemaal te lastig vind, schroom dan niet om contact met ons op te nemen door rechtstreeks je vraag te stellen via secretariaat@ibev.nl met vermelding van je telefoonnummer of mobiele nummer zodat we in ons netwerk kunnen kijken hoe en of we je kunnen helpen.

Het is geen gemakkelijke periode waarin we nu beland zijn. Deze crisis is immers uniek en het verloop laat zich moeilijk voorspellen. Maar laten we hopen dat op enig moment er weer betere tijden voor ons aanbreken. Alle reden om de schouders er onder te zetten en vooral elkaar niet uit het oog te verliezen. Tot die tijd wens ik jou en je familie een goede gezondheid en veel sterkte toe met het hoofd bieden aan deze crisis.

Namens het IBEV- bestuur