Verplichte energiebesparing – wet milieubeheer

Ook dit onderwerp kwam al ter sprake tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering. Concreet houdt dit in dat ‘energiebesparende maatregelen’ wettelijk verplicht zouden worden. Naar aanleiding van alle consternatie, is IBEV in overleg getreden met de gemeente. De uitkomsten hiervan zullen wij binnenkort met u communiceren.

Flyer duurzaam ondernemen – zon