Stimulering technisch onderwijs waterland toegekend

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van IBEV werd het al aangekondigd: de projectaanvraag Stimulering Technisch Onderwijs Waterland voldoet aan de normen en is toegekend. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2020 officieel gestart wordt met de uitvoering van het vierjarige project. IBEV is -na al het harde werken- zeer verheugd met deze zeer gewenste bijdrage!

Startbijeenkomst in oktober

In het komende najaar op donderdag 3 oktober 2019, wordt u uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de projectorganisatie. U weet hierna wie de verantwoordelijken van de deelprojecten zijn en welke doelen gelden voor het eerste projectjaar. De officiële uitnodiging hiertoe kunt u in september tegemoetzien. IBEV zal u hierover informeren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IBEV via secretariaat@ibev.nl

19-0088 Brief TOEKENNING PROJECT STIMULERING TECHNISCH ONDERWIJS WATERLAND