IBEV ledenbijeenkomst 15 januari jl.

‘Vaststelling ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg’

Namens de gemeente gaf Menno Verniers een uiteenzetting over het ontwerp bestemmingsplan.15 vertegenwoordigers van ondernemingen uit de directe omgeving en enkele makelaars gaven gehoor aan de uitnodiging tot deze raadpleging. Vooral de makelaars wilden graag een ruimere invulling zien van de huisvestingmogelijkheden van bedrijvigheid op het bedrijventerrein Julianaweg. Zelfs een praktijk voor schoonheidsspecialisten en een dermatoloog werden genoemd. De overige aanwezigen hadden daar andere ideeën over. Dit type van bedrijvigheid dient zich met name te vestigen in de woonwijken.Na toelichting en discussie kon men instemmen met het ontwerp bestemmingsplan en de voorgestelde wijzigingsbevoegdheden door het college van B&W. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat het college strikt de hand zal houden aan de voorwaarden aangaande deze bevoegdheden. Ook is een nadrukkelijk oproep gedaan om de parkeermogelijkheden op en rond het bedrijventerrein uit te breiden daar waar dat mogelijk is. Al met al konden we spreken over een constructieve bijeenkomst.