Duurzaamheidsbeurs 22 April a.s. in Volendam

Op zaterdag 22 april, van 10.00 tot 17.00 uur wordt de duurzaamheidsbeurs Waterland georganiseerd: een beurs waar ondernemers uit de regio Waterland hun duurzame artikelen en diensten kunnen laten zien. Duurzaamheid is een breed begrip. In hoofdzaak gaat het om producten of diensten die bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Te denken valt aan: duurzaam vervoer (elektrische auto’s, fietsen of overige vervoermiddelen), energiebesparing (isolerende maatregelen, zonnepanelen, windenergie, overige vormen van duurzame energie), hergebruik van grondstoffen en duurzaam voedsel (biologische voedingsproducten).

De duurzaamheidsbeurs vindt plaats in art-Hotel Spaander te Volendam. In totaal kunnen binnen 36 kramen worden geplaatst. De gemeenten Edam-Volendam, Beemster en Purmerend zullen gezamenlijk een kraam voor het duurzaam bouwloket bemannen. We kunnen dus 35 kramen aan de ondernemers van de regio Waterland beschikbaar stellen. De kramen zijn 3.00 bij 1.10 meter (met een dakje). Ook is er binnen beperkte ruimte voor statafels.

Op het parkeerterrein buiten is ruimte voor duurzame vervoersmiddelen. Er is geen ruimte om ter plekke proefritten te laten maken, maar hierover kunnen met belangstellenden op een ander moment afspraken gemaakt worden.

Deelname is kosteloos. We verwachten wel dat u door middel van aanbiedingen of eigen reclame meewerkt aan het aantrekken van publiek.

Ondernemers, die op de duurzaamheidsbeurs willen staan, kunnen zich vóór 1 maart 2017 melden bij Cor Kempers (corkempers@scarlet.nl) door gebruikmaking van bijgevoegd inschrijfformulier.
Op 10 maart 2017 zullen we de stands aan de ondernemers toewijzen. Bij overaanbod wordt per categorie geloot. Dit om een zo breed mogelijk publiek te interesseren en dus een zo breed mogelijk aanbod op de beurs te kunnen aanbieden. U krijgt zo spoedig mogelijk na 10 maart 2017 te horen of u aan de duurzaamheidsbeurs kan deelnemen. Eind maart zullen we alle deelnemers nader informeren over alle overige aspecten zoals bevoorrading, communicatie, op- en afbouw van stands. In de bijlagen zijn de nodige voorwaarden en instructies opgenomen. Overigens kunnen ondernemers tijdens de duurzaamheidsbeurs gebruik maken van een aparte ruimte voor het geven van specifieke – op duurzaamheid – gerichte presentaties.

Via de lokale media zullen we zo veel mogelijk aandacht vragen voor de duurzaamheidsbeurs. Tijdens de beurs, zal Reinier van den Berg, bekende RTL-4 weerman en zeer bevlogen met het klimaat, een presentatie geven. Ook zijn er rondvluchten met de Catalina en rondvaarten met een Duck (onder meer van en naar de Catalina). De Duck is een amfibie voer- en vaartuig dat onder meer heeft deelgenomen aan de invasie op de stranden van Normandië in de Tweede Wereldoorlog.
Gedeputeerde J(aap) Bond zal de officiële opening van de beurs doen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Cor Kempers (corkempers@scarlet.nl)