UITNODIGING: Infobijeenkomst Buurtpreventie WhatsApp in PX op 13 september

Sinds enige maanden zijn in onze gemeente Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief. Een Buurtpreventie WhatsApp groep wordt door bewoners zelf in het leven geroepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties. Indien nodig wordt de hulp van de politie ingeroepen om zelf de verdachte situatie te komen beoordelen.

Voor de deelnemers aan deze groepen en degenen die nog niet meedoen, maar wel geïnteresseerd zijn verzorgen gemeente en politie op dinsdag 13 september 2016 een informatiebijeenkomst.

Burgemeester Van Beek opent de avond en de politie verzorgt een presentatie die gericht is op het melden van verdacht gedrag, het efficiënt gebruik van WhatsApp voor buurtpreventie en een bijdrage aan de eigen veiligheid. Verder zijn er bijdragen van de gemeente en van een of meer al bestaande groepen.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot het stellen van praktische vragen zoals ‘hoe zet ik een Buurtpreventie WhatsApp-groep op? En welke spelregels horen bij het gebruik en deelname aan zo’n WhatsApp-groep? U kunt na afloop in een informele setting nader kennismaken met medewerkers van de gemeente, politie en uiteraard ook met beheerders en deelnemers aan WhatsApp-groepen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in Pop- en Cultuurhuis PX aan de W.J. Tuijnstraat 15 (ingang aan de Zeestraat) te Volendam.  De zaal is open vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot plm. 21.30 uur.

Gelieve u uiterlijk maandag 12 september a.s. aan te melden voor de bijeenkomst:

–          Wanneer u reeds deelnemer bent van een Buurtpreventie WhatsApp-groep, dient u zich aan te melden via de beheerder van uw eigen groep;

–          Indien u nog geen deelnemer of beheerder bent kunt u uw aanwezigheid doorgeven via Buurtpreventie@edam-volendam.nl