Mantelzorg raakt ook úw organisatie!

De Regionale Stichting Wonen Plus (www.rswp.eu ) is gestart met het project Werk en Zorgen  Samen . Met dit project willen we organisaties enthousiast krijgen voor  mantelzorgvriendelijk beleid en praktisch ondersteunen bij de invoering daarvan. Werk is belangrijk voor mensen. Net als zorgen voor een ander. Werk en mantelzorg is voor steeds meer mensen een realiteit door de vergrijzing en een terugtrekkende overheid. Praktisch elke werkgever heeft ermee te maken. Gemiddeld heeft 1 op de 6 werknemers mantelzorgtaken thuis. Mantelzorg is niet voor iedereen een bekend begrip en toch zijn er in Nederland 2,6 miljoen mantelzorgers. En 71% daarvan combineert zorgen voor een ander met een baan.

Mantelzorgvriendelijk beleid: win-win voor werkgever en mantelzorgers.
Werkende mantelzorgers raken(over)belast, ook fysiek en dan neemt het verzuim toe. Wat vaak niet gerelateerd word aan de mantelzorgsituatie van de werknemer. Om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden is mantelzorgvriendelijk beleid essentieel. Wanneer er geen aandacht is voor deze werkende mantelzorgers dan is uitval door ziekte, minder werken of zelfs stoppen dichterbij dan u denkt. De combinatie werk en zorg is goed mogelijk als organisaties en mantelzorgers er samen aan werken. En kan het een organisatie veel besparen aan  kosten  voor de vervanging van de mantelzorger die zich ziek meldt , of aan kosten van  werving en selectie en tijdelijke daling productiviteit en inwerken nieuwe kracht wanneer de mantelzorger stopt met werken omdat het hem te veel wordt. mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert veel op:

  • Toename productiviteit en kwaliteit
  • Behoud kennis en ervaring
  • Meer vitaliteit en betere gezondheid
  • Meer loyaliteit en betrokkenheid

Nicolien van Duinen  HR directeur Renault Nederland: “mantelzorgvriendelijk beleid betaalt zich dubbel en dwars terug ,het heeft alleen maar opgeleverd en niks gekost.”

Uniek aanbod voor werkgevers
Dit jaar  heeft RSWP heeft de mogelijkheid om met twintigtal organisaties in Purmerend, Landsmeer, Edam/Volendam en Zeevang aan de slag te gaan om een mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid te maken passend voor uw organisatie. Voor een goede balans tussen werk en mantelzorg voor uw medewerkers. Aan de ondersteuning vanuit de RSWP zijn geen kosten verbonden.

We hebben een programma opgesteld wat u stap voor stap doorloopt en op maat kan worden aangepast. We  hebben het volgende aanbod: advies op maat ,  informatieve workshops en interne trainingen. Daarnaast kunnen werkgevers vrijblijvend advies inwinnen. Werkgevers die zoeken naar oplossingen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers  met mantelzorgtaken kunnen bij ons terecht. Met een belangrijk effect: minder verzuim, beter functioneren en loyale medewerkers.

Interesse?
Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen doen? Shannon Leloux, Consulent project Werken Zorgen Samen, komt graag in contact met organisaties die ondersteuning willen bij het opzetten van een mantelzorgvriendelijk beleid en met werkende mantelzorgers in de Purmerend, Landsmeer, Edam/Volendam en Zeevang. Neem vrijblijvend contact op met s.leloux@rswp.eu of  06-30059197

Mantelzorger we kunnen het morgen allemaal zijn