Bijeenkomst over de participatiewet op 1 juni 2016

Bijeenkomst over de participatiewet op 1 juni 2016 en met name over de gevolgen ervan voor BaanStede.

Hiertoe nodigt De PvdA een aantal betrokkenen en experts uit. Zij vertellen over hun ervaringen en geven aan wat volgens hen lokaal ingevuld kan worden en wat aanvullend om regionale afspraken vraagt. Samen geven zij u een beeld van de uitdagingen en de mogelijke knelpunten waar we als gemeente en gemeenschap voor geplaatst worden. Oud-wethouder van Waterland, Brigitte Buis, leidt deze bijeenkomst.

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Uitgangspunt is: iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Op 14 juli worden in de gemeenteraad van Edam-Volendam voorstellen besproken voor de lokale en regionale inrichting van de participatiewet en in het verlengde hiervan de ontkoppeling van BaanStede. De materie is complex en besluiten hebben grote gevolgen voor kwetsbare mensen. Het vraagt om een gedegen voorbereiding. In de opmaat naar besluitvorming geeft PvdA afdeling Edam-Volendam graag iedereen de gelegenheid om zich over dit onderwerp te informeren teneinde gezamenlijk tot een goede besluitvorming te komen. De bijeenkomst heeft een open karakter.

De bijeenkomst is op woensdag 1 juni om 19.30 uur in PX in Volendam, W.J. Tuijnstraat 15 te Volendam.

Het programma:
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkom door Brigitte Buis
19.40 uur Bas van Drooge, directeur DZB Leiden, de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet in de Leidse regio
20.00 uur Patricia van Wouw, arbeidsdeskundige
20.20 uur Gerard Rep, hoofd WMO, gemeente Edam-Volendam
20.40 uur PAUZE met singer/songwriter Roy de Smet uit Volendam
21.00 uur Ron Rijser, ondernemer in Oosthuizen (transportbedrijf) en conceptontwikkelaar
21.30 uur Discussie a.h.v. stellingen van de sprekers
22.00 uur Napraten met muziek van Roy de Smet

Aanmelden graag vóór 28 mei via carolinegraaf@xs4all.nl