Politiek Café – 14 november 2015 – PX

Op 18 november 2015 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en dat betekent dat het weer tijd is voor een inhoudelijk debat met alle lijsttrekkers van de politieke partijen. In gezamenlijk overleg is besloten om één centraal verkiezingsdebat te organiseren met een onafhankelijke voorzitter die het debat zal leiden. De L.O.V.E is gevraagd het debat uit te zenden.

Het verkiezingsdebat zal plaats vinden op zaterdagmiddag 14 november a.s. in de PX. Noteert u alvast de datum? Inloop is vanaf 14.30 uur, aanvang van het debat is om 15.00 uur.

Wij willen u graag betrekken bij de thema’s die deze middag centraal zullen staan. Bij deze roepen wij u dan ook op om ons de vragen en/of thema’s te mailen die u als ondernemer graag behandeld wilt zien. U kunt uw reactie mailen naar secretariaat@ibev.nl

De binnengekomen reacties/inzendingen zullen vervolgens in de vorm van een aantal stellingen worden voorgelegd aan de lijsttrekkers van de politieke partijen. Na afloop van het debat is er alle gelegenheid voor u om vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

Wij zien u graag op 14 november aanstaande en verzoeken u vriendelijk via een reply op deze e-mail aan ons te laten weten of u komt.