Subsidie na overval

Is uw woning, bedrijf of filiaal tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 overvallen?

Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000 voor beveiligingsmaatregelen tegen nieuwe woning- of bedrijfsovervallen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt deze subsidie. Het Schadefonds doet dit namens de minister van Veiligheid en Justitie.

sub-1