Locaties gezocht voor brandweeroefeningen vrijwillige brandweer

Zoals u waarschijnlijk weet heeft Volendam een groep brandweer vrijwilligers. Het is van groot belang dat de vrijwilligers op een goede manier geoefend blijven. Om dit te garanderen wordt wekelijks op maandagavond geoefend. Dit gebeurd op verschillende locaties in Volendam, maar vaak bij dezelfde bedrijven of ondernemingen. Wij zouden graag met u samenwerken om onze lokale kennis te vergroten. Door periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks) bij u te oefenen krijgt de brandweer kennis van uw pand of organisatie. Deze kennis kan van pas komen indien er daadwerkelijk iets gebeurd en kan wellicht de schade worden beperkt. Wij betrekking jullie graag bij de oefening. Jullie kennis van de eigen organisatie en zaken die zich daarin afspelen kunnen voor de brandweer van belang zijn bij een calamiteit. Mogelijk is er binnen uw organisatie sprake van een BHV team. Uiteraard is het mogelijk om ook het BHV team te betrekken bij de oefening, de samenwerking tussen BHV en de brandweer wordt op deze manier ook getraind.

De gemeente is op dit moment aan het inventariseren welke bedrijven/ondernemingen bereid zijn om periodiek mee te werken aan een brandweeroefening. Naar onze mening biedt dit voor beide partijen voordelen zoals hierboven beschreven.
Wij vernemen daarom graag of u interesse heeft. U kunt dit laten weten door een email te sturen aan m.j.j.lansen@edam-volendam.nl of te bellen met 0611872407