VOWA en de achterban

VOWA behartigt de ondernemersbelangen op boven-lokaal niveau.

Het gezamenlijk streven is erop gericht het ondernemersklimaat in de regio Waterland te optimaliseren. Daartoe is VOWA actief op allerlei fronten.

VOWA participeert in het Economisch Forum NHN, VOWA vervult een bestuursfunctie binnen VNO-NCW, VOWA overlegt structureel met het College van Gedeputeerde Staten, VOWA is actief met het onderwerp Onderwijs & Arbeidsmarkt, VOWA praat mee binnen de Metropool Regio Amsterdam, kortom VOWA doet meer dan alleen ieder jaar de Ondernemer van het jaar kiezen.

Hierover en over tal van andere zaken zal het VOWA bestuur op 1 oktober 2015 in gesprek gaan met ‘de achterbannen’.

Leden van de bij VOWA aangesloten ondernemersverenigingen worden uitgenodigd om met het bestuur en met elkaar in gesprek te gaan. Bovendien zal een tweetal sprekers ons meenemen in de wereld van het internet. De kansen en bedreigingen van het wereldwijde web komen aan de orde.

Uitgenodigd zijn (en zij hebben toegezegd te komen): Marieke Hart van Thuisafgehaald.nl, een online platform dat het mogelijk maakt om maaltijden te delen met buurtgenoten. In Nederland doen twee jaar na de oprichting 60.000 mensen mee.

De 2e spreker is de heer Hans de Haan van Rabobank Nederland en gespecialiseerd in cybercrime. Waar de bijeenkomst op 1 oktober plaatsgrijpt wordt later bekend gemaakt. Houd deze site daarom in de gaten!