Vooraankondiging event “De Hacker vertelt”

Vanuit de PRO wordt samen met het RPC en de gemeente Purmerend het event “De Hacker vertelt” georganiseerd welke plaatsvind op 1 april a.s.

Het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) is onderdeel van het openbaar ministerie en de politie en heeft als kerntaak o.a. het bewust maken van ondernemers aangaande cybercriminaliteit. In het Event zal een hacker vertellen en laten zien hoe makkelijk het is, om in te breken op computersystemen met als doel de betreffende ondernemer armer te maken.

Meer informatie over het event zelf volgt nog, o.a. in de vorm van een flyer en website waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.