Bijeenkomst vernieuwing van de N244

Verdubbeling N244 in aanbestedingsfase.

Op een op 26 januari 2015 gehouden informatieavond werden ondernemers en hun bedrijvenverenigingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende de verbreding van de N244, de weg die loopt tussen Edam-Volendam langs de Purmerendse Baanstee- en Koog industrieterreinen naar de A7.
Momenteel loopt de aanbesteding, rond juni zal de uitvoerende hoofdaannemer bekend worden gemaakt en het ziet er naar uit dat eind 2015 de eerste shovel de happer in de grond laat grijpen.

Het is een omvangrijk project dat ook van groot belang is voor alle verkeersbewegingen vanuit Edam-Volendam richting Amsterdam omdat vanwege deze verdubbeling er een snelle route richting hoofdstad ontstaat, waardoor de ’trage’ tweebaansweg langs Broek in Waterland kan worden vermeden.
De T-kruising waar de N244 aansluit op de N247 wordt door de provincie ‘verbindingsklaar’ gemaakt, zodat het traject door de gemeente Edam-Volendam kan worden doorgetrokken. De werkzaamheden aan de N244 zullen ca. eind 2017 gereed moeten zijn.

Alle informatie over dit project vindt u op www.infoN244.nl. Op die website houdt de Provincie Noord-Holland de werkzaamheden minutieus bij en zal ondanks dat het verkeer ‘normaal’ doorgang kan vinden, tijdig alle knelpunten en afsluitingen aankondigen.

Tevens is er op donderdag altijd vrije inloop in het projectbureau/informatiecentrum bij de entree van de Baanstee-Noord.

 

n244