Vul de MKB-enquete in!

Beste IBEV-leden,

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moet de gemeente er voor ondernemers zijn. Maar in hoeverre slaagt uw gemeente hierin? Hoe ervaart u als ondernemer de dienstverlening? En wat kan de gemeente concreet voor ondernemers doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen? Wat gaat er al goed, wat kan er nog beter maar ook wat vindt u van het vestigingsklimaat in onze gemeente? En wilt u bijvoorbeeld uitbreiden of verhuizen?
In een paar maanden tijd is onze wereld compleet op zijn kop gezet. Ook die van ondernemend Edam-Volendam. Hele bedrijfstakken gingen noodgedwongen op slot om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Winkels zagen geen klanten meer, toeristen bleven weg, scholen en universiteiten gingen dicht, thuiswerken werd de nieuwe norm. Het was stil in de normaal zo levendige stads- en dorpscentra, zeker de eerste periode.
Ook de gemeente heeft veel voor haar kiezen gehad. In allerijl moesten er noodloketten worden geopend, noodverordeningen ingesteld, uitvoering worden gegeven aan de 1,5 meter samenleving.
Nu we in rustiger vaarwater lijken te komen en we stukje-bij-beetje terugkeren naar een nieuw soort normaal (op afstand) is het tijd om te reflecteren, maar vooral ook om weer vooruit te kijken.
Zijn ondernemers tevreden met de inspanningen? Wat kan de gemeente concreet doen of verbeteren? Aan dit onderzoek is een extra Coronamodule toegevoegd.

Met dit tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland hopen we op antwoorden op die vragen.

Mede namens de gemeente willen wij jullie dan ook van harte uitnodigen om via deze link de vragenlijst in te vullen:

www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/edam-volendam

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Namens het bestuur,

Alfred de Jong, voorzitter

(Let op: mocht deze link niet werken in uw standaard internet-browser open de link dan in Mozilla Firefox of in Google Chrome. U kunt ook naar de website www.mkbvriendelijkstegemeente.nl gaan en vanuit daar de vragenlijst invullen.)