Zeer geslaagde P&O themabijeenkomst nieuwe Privacy verordening 16 november 2017

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Privacy verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze verordening komt in de plaats van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Als de basisprincipes voor het verwerken van persoonsgegevens worden geschonden riskeert u een boete van (maximaal) € 20.000.

Zie de presentaties van de themabijeenkomst op 16 november jl.

Presentatie – Privacy bij Ziekteverzuim

Presentatie – Privacy op de werkvloer

Presentatie – Arbeidsprivacyrecht