Oprichting van de vereniging Economisch Forum Holland boven Amsterdam

Ondernemen in Holland boven Amsterdam

Het georganiseerd bedrijfsleven en de brancheorganisaties (zie logobalk onderaan) in het gebied Holland boven Amsterdam,  het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal,  trekken al drie jaar gezamenlijk op om de economische positie van het gebied als geheel te versterken. Nu was het tijd om deze unieke samenwerking een formele status te geven.

Maandag 26 juni om 16.00 uur is de oprichtingsakte ondertekend door onafhankelijk voorzitter Guido de Wit, penningmeester Frans J.N. Kramer (voorzitter van de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o.) en door secretaris Ton van der Scheer (voorzitter OV IJmond) bij notaris Erik Oosterbaan, J. Duikerweg 5, 1703 DH Heerhugowaard.

Zoveel mogelijk participanten van het Economisch Forum zijn daarbij aanwezig geweest. De grootste gemene deler van alle participanten is het versterken van de economische ontwikkelingen in het gebied Holland boven Amsterdam, zowel industrieel, agrarisch, toeristisch en in de dienstverlening met transport en de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied als letterlijk en figuurlijk verbindende factoren.

De 5 speerpunten van het Economisch Forum (zie voor meer info de bijgaande digitale brochure)

  • Goede bereikbaarheid, ook digital, ook in het landelijk gebied.
  • Het behouden en aantrekken van talent (aanbod studie- en carrièremogelijkheden vergroten).
  • Het aantrekken van voldoende kapitaal voor investeringen.
  • Het realiseren van aantrekkelijke woningen en woongebieden (werk, cultuur, natuur en recreatie).
  • Het inrichten van goede werklocaties en bedrijventerreinen.

 Uniek gebied biedt kansen

De dynamiek in de Metropool Regio Amsterdam is heel anders dan de kracht van het bedrijfsleven in Holland boven Amsterdam waar een groot aantal familiebedrijven een sterke en versterkende invloed heeft op de economie. Deze bedrijven bieden veel werkgelegenheid en hebben een lange termijn horizon. Het Economisch Forum wil deze stabiele factor in Holland boven Amsterdam verbinden met de internationale, snelle economie van de Metropoolregio Amsterdam. Dit kan alleen als de gebieden gemakkelijk bereikbaar zijn, er een gevarieerd studieaanbod is, het vestigingsklimaat en ook het woningaanbod interessant en aantrekkelijk is voor ondernemers en werknemers en als in Holland boven Amsterdam ook carrière kan worden gemaakt.

Samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven in Holland boven Amsterdam

Voorzitter Mr. G.A. de Wit, Olympiaweg 1, 1816 MJ  Alkmaar, tel. 072 303 20 00

Bestuursondersteuner Yvonne Bosman, yvonne@bosman-promotor.nl, tel 0224 54 18 28 / 06 419 111 25