1 oktober 2015: Collega’s ontmoeten, netwerken en nieuwe dingen horen over ‘Ondernemen via het internet

VOWA organiseert zeer binnenkort een bijeenkomst voor leden van de aangesloten verenigingen. Ondernemers ontmoeten ondernemers op donderdag 1 oktober. VOWA organiseert deze bijeenkomst met als centraal thema ‘internet en ondernemen’. Twee sprekers zullen elk vanuit de eigen invalshoek ingaan op het onderwerp. De 1e spreker is Marieke Hart.

Marieke Hart is de oprichter van Thuisafgehaald.nl: een online platform, dat het mogelijk maakt om maaltijden te delen met buurtgenoten. In Nederland doen twee jaar na oprichting 60.000 burgers mee. Het is uitgegroeid tot een van de grootste burgerinitiatieven van Nederland. Zij is gepassioneerd over de kracht van delen. Delen is het nieuwe hebben, is haar motto. Ook voor ondernemers is delen een kernwoord voor de toekomst. Er liggen kansen in de ‘sharing economy’. Bij Thuisafgehaald wordt de kennis, passie en inzet van heel verschillende mensen constant aangesproken. Het gaat om mensen verbinden en samen waarde creëren vanuit lokale relaties.
Thuisafgehaald raakt aan maatschappelijke thema´s als burgerkracht, faciliterende overheid, informele zorg, durf te vragen, sharing economy, online technologie, sterke communities en sociale en ecologische duurzaamheid.
Marieke is spreker op het snijvlak tussen sociale innovatie en de veranderende rol van organisaties. Tijdens haar presentaties deelt ze de ervaring van Thuisafgehaald, met aandacht voor wat organisaties kunnen leren van meer natuurlijke vormen van ondernemen en organiseren.

Na een korte pauze is het woord aan Hans den Haan.

Hans den Haan is Teamleider Particulieren bij Rabobank Waterland en Omstreken en verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers Verkoop en Service. Hans werkt al 5 jaar voor de Rabobank en kent de mogelijkheden voor klanten om zichzelf te beschermen tegen verschillende vormen van fraude. In zijn dagelijkse werkzaamheden heeft hij hier namelijk regelmatig mee te maken. Hans is de schakel tussen de klant en de afdeling FEC (Financial Economics Crime). Hij bezit dan ook de nodige kennis en expertise over het onderwerp cybercriminaliteit en hoe je dit kan voorkomen. Jaarlijks worden er grote bedragen vergoed aan klanten die de dupe zijn geworden van fraude. Wanneer de bank schadedossiers in behandeling neemt ervaart men vaak dat klanten onwetend zijn op het gebied van veilig omgaan met geld. Hans en Haan verzorgt daarom vanuit het Rabobank-coöperatief gedachtegoed presentaties en workshops over veilig bankieren om klanten proactief te informeren.

Met deze 2 sprekers meent VOWA haar leden, de ondernemers in de regio Waterland een avond aan te bieden die niet anders dan worden geduid als een ‘win-win-situatie’. Collegaas ontmoeten, netwerken en nieuwe dingen horen over ‘Ondernemen via het internet’, kansen en bedreigingen zien en …. er rekening mee houden.

VOWA vertegenwoordigt ca 750 ondernemingen. Er wordt gerekend op veel belangstellenden. De zaal capaciteit kent grenzen en daarom is het van belang om u tijdig aan te melden. Aan het bijwonen van deze boeiende avond zijn voor de bezoekers geen kosten verbonden.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Nederland.
Als dé belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf maakt MKB-Nederland zich sterk voor een kansrijk ondernemersklimaat. De organisatie kenmerkt zich door doelgerichte lobby en dienstverlening, kennis van de ondernemerspraktijk en een sterk organisatievermogen. MKB-Nederland hecht waarde aan een goed functionerende arbeidsmarkt, waar werknemers tot aan de pensioenleeftijd volledig en volwaardig participeren. De ondernemersorganisatie stelt daarom haar netwerk en organisatievermogen in om werkgevers zo optimaal mogelijk te bereiken en het netwerk van 50-plussers te vergroten.

Wanneer? Donderdag 1 oktober 2015; inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Waar: Rabobank Waterland en Omstreken, Wielingenstraat 2 te Purmerend.
Belangstelling? Aanmelden via info@vowa.nl