Welke risico´s kunnen zich voordoen in uw leef- en werkomgeving?

Er is een digitale risicokaart ontwikkeld waarop u eenvoudig kunt nakijken welke
risico’s u mogelijk in uw leef- en werkomgeving loopt. Deze kaart vindt u via:
Risicokaart

Meer weten omtrent de risicokaart? Ga dan naar: www.risicokaart.nl