Asfaltering Mgr. C. Veermanlaan

Asfaltering Mgr. C. Veermanlaan

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen is de gemeente voornemens om de Mgr. C. Veermanlaan te asfalteren. Momenteel wordt gewerkt aan het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting.

Ingezet wordt op een profiel met twee rijbanen met aanliggende fietspaden in rood asfalt. Dit is vergelijkbaar met de inrichting van bijvoorbeeld de Chr. Van Abcoudestraat.

In deze fase worden eerst de direct omwonenden van de kruising Mgr. C. Veermanlaan – Schoklandstraat uitgenodigd voor een gesprek over de inrichting van deze kruising.

Het draagvlak wordt getest voor het aanleggen van een rotonde op deze kruising. Wanneer duidelijkheid is over de inrichting van deze kruising zal een voorlopig ontwerp worden opgesteld.

Dit ontwerp zal de basis vormen van een gesprek tussen de gemeente en de ondernemers die gevestigd zijn in het gebied grenzend aan de Mgr. C. Veermanlaan.

Wanneer de gemeente dit ontwerp gereed heeft zullen zowel de ondernemers als de IBEV hiervan op de hoogte worden gesteld en begin 2015 een uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen.